9.luokkalaisille suunnattu hyvinvointikysely (3x10D) Omaolossa, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I1)

Ennen terveydenhoitajan vastaanottoa täytettävä digitaalinen kysely koskien nuoren tilannetta. Sen avulla pystytään kartoittamaan nuoren kokonaisvaltaista tilannetta koskien muun muassa terveydentilaa, ihmissuhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
9.luokkalaisille suunnattu hyvinvointikysely (3x10D) Omaolossa, Kymenlaakson HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ennen terveydenhoitajan vastaanottoa täytettävä digitaalinen kysely koskien nuoren tilannetta. Sen avulla pystytään kartoittamaan nuoren kokonaisvaltaista tilannetta koskien muun muassa terveydentilaa, ihmissuhteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. 

Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

15.02.2024

Viimeksi muokattu

20.06.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintastrategian yhtenä tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen niissä palveluissa missä se on mahdollista ottaa käyttöön osaksi asiakkaan palvelupolkua. Lisäksi tarkoituksena on ottaa Omaolon palvelussa oleva sisältö mahdollisimman laajasti käyttöön alueella. Digitaalisen kyselyn avulla pyritään edistämään asiakkaan yksilöllistä kohtaamista sekä parantaa palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta. 9.luokkalaisten digitaalinen kysely oli luonnollinen valinta, koska nuoret ovat taitavia käyttämään digitaalisia välineitä ja kokevat digitaalisen kyselyn mielekkäämmäksi täyttää kuin vastaava paperinen kysely. Jos nuori ei halua täyttää digitaalista kyselyä, käydään asiat keskustellen vastaanotolla lävitse. 9.luokkalaisen terveystarkastus on ennaltaehkäisevää toimintaa.

Toimintaympäristö **

Terveydenhuoltolain tarkoituksena on seurata väestön terveydentilaa edistää väestön terveyttä. 9.luokkalaisten terveystarkastus on ikäkausitarkastus, jonka suorittaa oppilaitoksen terveydenhoitaja. Siinä tarkastellaan monipuolisesti nuoren terveyttä monesta eri näkökulmasta. Omaolon 3x10D -lomakkeella saadaan tärkeää tietoa nuoren voinnista ja tulevaisuuden suunnitelmista ennen vastaanotolle tuloa. Terveydenhoitaja pystyy tutustumaan nuoren tilanteeseen jo ennen vastaanottoa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

9.luokkalaisille jaetaan koulupäivän aikana ajanvarauskirje, jossa on tieto terveystarkastuksen ajankohdasta sekä Omaolon lomakkeeseen johtava QR-koodi. Nuori pääsee täyttämään lomakkeen omalla puhelimella QR-koodin kautta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli  jalkautetaan osaksi terveydenhoitajan työtä. Henkilöstölle on koulutettu Omaolon käyttäminen sekä QR-koodin luominen ajanvarauskirjeeseen. Jotta asiakas pystyy täyttämään Omaolon määräaikaistarkastuksen, tarvitsee hänellä olla käytössään toimiva tietokone tai mobiililaite sekä internet-yhteys. Kehittäminen tapahtuu olemassa olevilla resursseilla. Kehittäminen on toteutettu yhteiskehittämisen menetelmin Kymenlaakson hyvinvointialueen henkilöstön kanssa. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Nuoret ovat ottaneet kyselylomakkeen hyvin vastaan. Lähes kaikki nuoret ovat täyttäneet kyselyn ennen vastaanotolle tuloa. Nuoret ovat kokeneet jotkut kysymykset vaikeiksi vastata, mutta suurimmaksi osin kyselyn kysymykset ovat olleet hyvin vastattavissa. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt

Kohderyhmä