Alueellisen kasvatus- ja perheneuvonnan ammatillisen johtamisen hanke - Pohjois-Savon läntinen alue, 1.1.2022-31.12.2022

Pilotissa kokeillaan, kehitetään ja otetaan käyttöön maakunnallisessa kehittämistyössä tuotettu alueellinen matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan (SHL 36§) palvelu. Johtaminen kohdentuu kansallisten ja alueellisten päivitettyjen toimintamallien käyttöönottoon. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alueellisen kasvatus- ja perheneuvonnan ammatillisen johtamisen hanke - Pohjois-Savon läntinen alue, 1.1.2022-31.12.2022
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa kokeillaan, kehitetään ja otetaan käyttöön maakunnallisessa kehittämistyössä tuotettu alueellinen matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan (SHL 36§) palvelu. Johtaminen kohdentuu kansallisten ja alueellisten päivitettyjen toimintamallien käyttöönottoon. 

Toteutuspaikka
Keitele, Suonenjoki, Pielavesi, Rautalampi, Tervo ja Vesanto
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

30.11.2022

Viimeksi muokattu

15.03.2023
Ratkaisun perusidea **

Pilotissa tuotettiin toimintamalli kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen toimintamuotojen toteuttamiseksi maakunnallisesti yhtenäisellä tavalla.  Palvelu palautettiin matalan kynnyksen sosiaalipalveluksi ja henkilöstölle annettiin mahdollisuus kouluttautua Pohjois-Savossa käyttöönotettaviin perhekeskusmenetelmiin ja asiakkaan etua palveleviin toimintamalleihin. Pilotissa myös tuotettiin tietoa ja toimintamalli alueellisen kasvatus- ja perheneuvonnan ammatillisen johtamisen toteuttamiseksi. Malli noudattaa sosiaalihuoltolakia, THL:n työpaperin esittämää mallia ja on monistettavissa muihinkin alueellisiin kasvatus- ja perheneuvonnan palveluihin.

Toimintaympäristö **

Projekti toteutettiin Pohjois-Savon läntisellä alueella; Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat kuntien lapsiperheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kohderyhmää olivat myös muut lapsiperheiden kanssa työskentelevät toimijat sosiaali- ja terveyspalveluissa, kunnissa, järjestöissä ja seurakunnissa. Johtaminen kohdentui kuuden kunnan kasvatus- ja perheneuvonnan henkilöstöön.

Asiakasymmärrys perustui Pohjois-Savon läntisen alueen kasvatus- ja perheneuvonnan ammattilaisten osaamiseen, sekä asiakasymmärrystä lisättiin kahdella palveluun liittyvällä kyselyllä asiakkaille ja yhdellä kyselyllä yhteistyökumppaneille.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toiminnan johtaminen jatkui 1.1.2023 aloittaneen Pohjois-Savon hyvinvointialueen läntisen alueen alue-esihenkilön ja lähiesihenkilön luotsaamana. Alue-esihenkilö on kuulunut pilotin ohjausryhmään, joten toiminnan muutos on hänelle tuttua ja hänen on helppo pilotin päätyttyä jatkaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Konkreettisena muutoksena pilotti tuotti alueellisen (useamman kunnan) kasvatus – ja perheneuvonnan mallin ja muutti osittain erikoissairaanhoidon jatkohoitoyksiköksi ajautuneen kasvatus- ja perheneuvonnan toiminnan matalan kynnyksen sosiaalihuollon palveluksi. Vaikuttavuutta pilotti tuo pidemmällä aikavälillä lisäämällä Pohjois-Savon läntisen alueen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia silloin, kun murheet ovat vielä pieniä. Tästä seuraa myös taloudellinen yhteiskunnallinen hyöty.

Resurssien ohjaaminen yli kuntarajojen oli hankalaa pitkien välimatkojen ja vähäisten resurssien vuoksi. Sama haaste on johdolla hyvinvointialueen alkamisen jälkeenkin, vaikka kaikki työntekijät ovatkin nyt yhden työnantajan palkkalistoilla. Asiakastiedon käsittelyssä hyvinvointialueen alkaminen tuo helpotusta. Toiminnan sisällöllinen muutos jää elämään työntekijöiden osaamisen kautta. Alueellinen toiminta vaatii asiakastiedon käsittelyyn tietoturvallisen tekniikan. Asiakkaan antamaan lupaan luovuttaa tietoja eri rekisterien välillä edellytetään käytännön näkökulmasta hyvinvointialueen alkaessa sähköistä menettelyä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ks. liitteenä oleva loppuraportti. 

Kansikuva
kasvatus- ja perheneuvonta, kuva PowerPoint kuvapankkikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet