Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Tarkoituksena on tukea vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäperhevalmennukset
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhevalmennuksen tavoitteena on valmentaa perhettä imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Tarkoituksena on tukea vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista. Hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Laura Olkkonen

Luotu

15.08.2022

Viimeksi muokattu

01.03.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Etäperhevalmennusten tavoitteena on valmentaa lasta odottavia perheitä imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja imetyksestä, lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, parisuhteesta sekä lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta.

Perhevalmennus järjestetään säännöllisesti kerran kuukaudessa etäyhteyden kautta. Valmennukseen voi osallistua raskausviikolta 24 lähtien niin ensimmäistä lasta odottavat perheet kuin uudelleen synnyttäjätkin. Osallistujat ilmoittautuvat valmennukseen sähköisesti. Neuvolan terveydenhoitajat toteuttavat valmennukset osin yhteistyössä hammashuollon sekä valmennuksen sisällön tueksi on lapsiperhesosiaalityön perhetyöntekijöiden kanssa tuotettu video "Vanhemmuus ja vauva-arki". Osallistujilta kerätään palautetta jokaisen valmennuksen yhteydessä.

Etäperhevalmennuksia tukee verkkoperhevalmennus-materiaali, joka on verkkosivuilla​ saatavilla.

Toimintaympäristö **

Perhevalmennusta tulee säädöksen (VNA 338/2011) mukaan tarjota vanhempainryhmissä kaikille ensimmäistä lastaan odottaville. Sitä on hyvä tarjota myös perheille, joista toinen vanhemmista odottaa ensimmäistä lastaan ja perheille, joissa odotetaan ensimmäistä Suomessa syntyvää lasta. 

FinLapset-kyselytutkimus 2020 -mukaan koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Suurin osa vauvaperheiden vanhemmista oli tyytyväisiä elämäänsä, vanhemmuuteensa ja perheensä arkielämään, mutta koronaepidemia huolestutti yleisesti vanhempia. Jaksamisen haasteita tunnistettiin ja vanhemmilla oli masennusoireilua ennen ja jälkeen synnytyksen, eri asteisia uupumuksen oireita sekä yksinäisyyden kokemusta. (FinLapset -kyselytutkimus 2020.)

Korona-aika on vauhdittanut valtakunnan tasolla perhevalmennusten tarjoamista. On erittäin tärkeää varmistaa lakisääteisten palvelujen toteutuminen. Perhevalmennus ja vanhempainryhmät lapsen syntymän jälkeen ovat työmuotoja, joilla edistetään vanhempien pystyvyyden tunnetta ja vähennetään stressiä. Ennen lapsen syntymää käynnistyvät ja vanhempien aktiivisen osallistumisen mahdollistavat interventiot on todettu tehokkaiksi tukimuodoiksi. Perhevalmennuksessa ja vanhempainryhmissä on mahdollista tukea vanhempien minäpystyvyyttä ja valmentaa heitä vanhemmuuteen. (THL raportti 5/2022.)

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etäperhevalmennusten kohderyhmänä ovat kaikki lasta odottavat perheet Etelä-Karjalan alueella.

Etäperhevalmennuksia on suunniteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mukana suunnittelussa on ollut ammattilaisia ja asiakasymmärrystä on kerrytetty perehtymällä Suomessa tehtyihin tutkimuksiin. Suunnittelussa on hyödynnetty myös asiakkaiden ääntä asikaskyselynmuodossa sekä hyödyntämällä alueella aiemmin tehtyä neuvolan asiakaskyselyä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • Kartoitettu ja kuvattu nykytila, määritelty tavoitteet
  • Yksikkökohtaisesti henkilöstö mukaan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
  • Arvioitu koulutuksen ja perehdytyksen tarve, minkä perusteella koulutukset ovat järjestetty
  • Kartoitettu toiminnan onnistumisen kannalta oleelliset laitetarpeet ja hankittu tarpeelliset laitteet ennen toiminnan käynnistämistä
  • Toteutusta varten luotu kirjalliset kuvaohjeet työn sujuvoittamiseksi
  • Toiminnan seuranta ja tuki yhteyshenkilön toimesta
  • Mittarit määritelty arviointia varten, palautteen keruu
  • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käyttöönoton jälkeen ryhmäkokoa on nostettu suuren kiinnostuksen ja osallistujamäärän myötä. Saatuihin palautteisiin on reagoitu kehittämällä sisältöä.

Kansikuva
Raskausvatsan päällä kahdet kädet. Kädet muodostavat sydämen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä