Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen iäkkäiden palveluissa. Luodaan konkreettisesti uutena gerontologisen sosiaalityön malli  / gerontologisen sosiaalityön tiimi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Gerontologisen sosiaalityön malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen iäkkäiden palveluissa. Luodaan konkreettisesti uutena gerontologisen sosiaalityön malli  / gerontologisen sosiaalityön tiimi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

Toteutuspaikka
Etelä-Savo/Tulevaisuus kotona hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tiina Mustonen

Luotu

08.06.2022

Viimeksi muokattu

19.04.2023
Toimintaympäristö **

Etelä-Savon on Suomen ikääntynen maakunta ja iäkkäiden määrä tulee jatkossa kasvamaan entisestään. Gerontologisen sosiaalityön avulla vastataan erityistä tukea tarvitsevien iäkkäiden palveluiden tarpeeseen. Iäkkäät haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja gerontologisen sosiaalityön kehittäminen yhtenä osa-alueena tukee tätä päämäärää. Gerontologisen sosiaalityön tiimi auttaa palveluiden hakemisessa, asumiseen liittyvissä haasteissa, yksinäisyydessä tai psykososiaalista tukea muutoksissa.  Sosiaalityö tukee myös iäkkäiden palveluiden laadun varmistamista. 

Gerontologisen sosiaalityön rooli on tärkeää sen lainsäädännöllisten perustelujen vuoksi. Sosiaalihuollossa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen ja se on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteuttaessa. Lisäksi Sosiaalihuoltolaki ohjaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asiakasprosesseja mm.  heidän palvelutarpeen arvioinnin tekee virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön johtamisesta ja toimii erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijänä. Säännösten tarkoitus on turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden oikeussuojan toteutuminen. Sosiaalityö tarvitsee tuekseen sosionomin tai geronomin tuottamaa sosiaaliohjausta, joka toteutuu kotiin vietävänä palveluna yhdessä asiakkaan rinnalla kulkien. Sosiaaliohjauksella on tärkeä rooli sosiaalityön tukena mm. asiakassuunnitelman toimeenpanossa ja päätöksenteossa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaita on tavattu jalkautumalla mm. Etelä-Savon hyvinvointialueen Setlementin toimintaan, messuille sekä kohtaamispaikkoihin. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on haastateltu kohtaamisissa ja palautteet on koottu ylös. Yhteistyömahdollisuuksia pohditaan parasta aikaa Etelä-Savon vanhusneuvoston kanssa. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed