Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen iäkkäiden palveluissa. Luodaan konkreettisesti uutena gerontologisen sosiaalityön malli  / gerontologisen sosiaalityön tiimi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Gerontologisen sosiaalityön malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalityön asiantuntijuuden vahvistaminen iäkkäiden palveluissa. Luodaan konkreettisesti uutena gerontologisen sosiaalityön malli  / gerontologisen sosiaalityön tiimi Etelä-Savon hyvinvointialueelle. 

 

Toteutuspaikka
Etelä-Savo/Tulevaisuus kotona hanke
Paikkakunta tai maakunta
Etelä-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Tiina Mustonen

Luotu

08.06.2022

Viimeksi muokattu

04.08.2022
Toimintaympäristö **

Etelä-Savossa iäkkäiden henkilöiden määrä yhteiskunnassa kasvaa. Iäkkäät haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään ja gerontologisen sosiaalityön kehittäminen yhtenä osa-alueena tukee tätä päämäärää. Sosiaalityön avulla tarjoamme iäkkäille tukea palveluiden hakemisessa, asumiseen liittyvissä haasteissa, yksinäisyydessä tai psykososiaalista tukea muutoksissa. Sosiaalityö tukee myös iäkkäiden palveluiden laadun varmistamista. 

Gerontologisen sosiaalityön rooli on tärkeää sen lainsäädännöllisten perustelujen vuoksi. Sosiaalihuollossa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen ja se on otettava huomioon sosiaalihuoltoa toteuttaessa. Lisäksi Sosiaalihuoltolaki ohjaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asiakasprosesseja mm.  heidän palvelutarpeen arvioinnin tekee virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Lisäksi sosiaalityöntekijä vastaa sosiaalityön johtamisesta ja toimii erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijänä. Säännösten tarkoitus on turvata kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden oikeussuojan toteutuminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakkaita on tavattu jalkautumalla mm. Setlementin toimintaan. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita on haastateltu kohtaamisissa ja kirjattu ylös heidän ajatuksia. Asiakkaiden tilanteita on käsitelty myös sosiaalityöntekijöiden avaintiimissä. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä