Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

Tässä linkki kansalliseen kokonaisuuteen:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Etelä-Savo: Tulevaisuus kotona -hanke
Lyhyt kuvaus

Etelä-Savon väestö vanhenee ja ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Kansallinen linjaus on, että iäkkäät ihmiset voivat asua kotona ja saavat sinne tarvitsemansa palvelut, myös ympärivuorokautisesti. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuus kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneiden ennakoivia palveluja, kotiin annettavia tukipalveluja sekä kotihoitoa, jotta kotona asuminen olisi mahdollisimman turvattua.

Tässä linkki kansalliseen kokonaisuuteen:

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke

 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

PÄÄTAVOITTEENA  ON EDISTÄÄ PALVELURAKENTEEN KEVENTÄMISTÄ JA LUODA TURVALLINEN IKÄÄNTYMINEN KOTONA ASUVILLE ASIAKKAILLE YMPÄRIVUOROKAUTISESTI SOSIAALISESTI JA TALOUDELLISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA​

OSATAVOITE 1:​

Varmistetaan osaavan, moniammatillisen henkilöstön riittävä määrä ja saatavuus ​

Toimenpiteet:​

1. Luodaan yhtenäinen toimintamalli alueellisten henkilöstöresurssien hallintaan​

2. Luodaan ja otetaan käyttöön alueelle kotihoidon työhyvinvointia tukeva malli​

3. Henkilöstön ja esimiehien osallistaminen työ- ja palveluprosessien yhtenäistämiseen​

4. Luodaan gerontologisen sosiaalityön malli ​

OSATAVOITE 2:​ Turvataan kotona-asumista tukevat palvelut ympärivuorokautisesti​

Toimenpiteet:​

1. Suunnitellaan toimintatavat  ympärivuorokautisen kotiin annettavan palvelun varmistamiseksi hyvinvointialueella ​

2. Moniammatillisen liikkuvan yksikön mallin luominen ympärivuorokautisen palvelun turvaamiseksi kotihoidossa​

 

OSATAVOITE 3:​ Kotihoidon laadun ja vaikuttavuuden kehittäminen koko hyvinvointialueella ​

Toimenpiteet:​

1. Luodaan hyvinvointialueelle yhtenäinen toimintamalli osallistavalle tiedolla johtamiselle kotiin annettavissa palveluissa​

2. Luodaan alueellinen omavalvonnan toimeenpanon  toimintamalli​

 

Läpileikkaavana tavoitteena on, että alan vetovoima paranee ja luottamus palveluihin säilyy tehokkaan viestinnän avulla. ​

Toimiaika

Hankkeen toimiaika on 1.1.2022-31.12.2023

Toimijat

Kehittämisessä ovat mukana hyvinvointialueen nykyiset organisaatiot Essote, Pieksämäki, Sosteri ja Terveystalo Oy. 

Kehittämistyöhön osallistuu kotiin annettavien palveluiden työntekijöitä, esimiehiä, johtoa ja asiakkaita. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Susanna Lempiäinen
Yhteyshenkilön organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
susanna.lempiainen@etela-savo.fi

Tekijä

Pia Martikainen

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

10.02.2023