Huomioi omaiset -malli on ammattilaisille suunnattu menetelmä omaisen tuen tarpeen arviointiin, kun läheisellä on mielenterveysongelmia ja/tai päihderiippuvuutta. Mallin avulla voidaan edistää omaisen hyvinvointia kuormittavassa elämäntilanteessa.

Toimituksen siirtämä 06/2020.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Huomioi omaiset -malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Huomioi omaiset -malli on ammattilaisille suunnattu menetelmä omaisen tuen tarpeen arviointiin, kun läheisellä on mielenterveysongelmia ja/tai päihderiippuvuutta. Mallin avulla voidaan edistää omaisen hyvinvointia kuormittavassa elämäntilanteessa.

Toimituksen siirtämä 06/2020.

Toteutuspaikka
Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry.
Paikkakunta tai maakunta
Tampere
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Luotu

26.06.2020

Viimeksi muokattu

07.09.2020
Ratkaisun perusidea **

Mallin tavoitteena on, että mielenterveys- ja/tai päihdeomainen tulee huomioiduksi omana itsenään. Neljän kysymyksen avulla ammattilainen voi arvioida omaisen hyvinvointia ja jaksamista, riittävää tiedon ja tuen saantia, lasten ja koko perheen huomioimista sekä ohjata omaisen perheineen tarvittaessa Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n omaisneuvonnan ja muun toiminnan piiriin.

 1. Kuinka itse jaksat?
  Arvioidaan omaisen omaa jaksamista ja voimavaroja arjessa. Käsitellään sairauden herättämien tunteiden merkitystä ja sairautta koko perheen kriisinä. Myös omainen käy läpi kriisin vaiheita.
 2. Oletko saanut riittävästi tietoa ja tukea?
  Varmistetaan, että omaisella on riittävästi tietoa läheisen sairaudesta ja selviytymiskeinoista arjessa. Mietitään, mistä omainen saa voimavaroja ja miten voi tukea läheistään uupumatta itse.
 3. Oletko keskustellut lasten tai muiden perheenjäsenten kanssa läheisen sairastumisesta?
  Varmistetaan, että lasten ja muiden perheenjäsenten kanssa on keskusteltu sairastumisesta ja heille on tarjottu mahdollisuus puhua ja kysyä mieltä painavista asioista ikä- ja kehitystaso huomioiden.
 4. Onko Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n omaisneuvonta tuttua?
  Kerrotaan yhdistyksen tarjoamasta maksuttomasta, henkilökohtaisesta keskusteluavusta, omaisneuvonnasta ammattilaisen kanssa. Varmistetaan, että omaisella on lähimmän Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n yhteystiedot ja tietoa yhdistyksen tarjoamista tukitoimista.
Toimintaympäristö **

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten omaiset ovat usein kuormittuneita ja kuuluvat itsekin näiden sairauksien riskiryhmään. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisen psykiatrisen hoidon painopisteen siirtäminen yhä enemmän avohoitoon kasvattaa omaisten vastuuta entisestään. Projektin alussa 2010 tehtiin Pirkanmaan alueella kyselytutkimus yhdistyksen jäsenille (n=219). Kyselyssä kartoitettiin mm. omaisten avun ja tuen tarvetta sekä suhdetta palvelujärjestelmään. Omaisista 79 % koki, ettei tullut kuulluksi läheisensä hoidon suhteen. 77 % omaisista koki, ettei tullut huomioiduksi omaisena, kun läheinen oli sairastunut. Omaisista 68 % koki, ettei saanut riittävästi tietoa, kun läheinen oli sairastunut. Omaistyön hyvien käytäntöjen kehittäminen yhteistyössä julkisen sektorin kanssa on päätavoite ”Varhaistuen mallin kehittäminen omaistyössä” –projektissa (2010-2014). Projekti on Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry:n ja Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa ry:n yhteistyöprojekti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Mielenterveys- ja/tai päihdeomaiset.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Huomioi omaiset –malli on tarkoitettu niin mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille kuin myös ennaltaehkäisevään työhön (perusterveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, järjestötoimijat jne). Tämän neljän kysymyksen mini-intervention avulla ammattilainen voi arvioida omaisen tilannetta omassa työssään. Malli voi toimia laatukriteerinä (niin sanotusti miniminä) perhekeskeiselle työotteelle. Mallin käyttö turvaa omaisen huomioimisen omana itsenään sekä lisää omaisten osallisuutta sairastuneiden läheistensä hoitoon ja tukitoimiin.

Mini-interventio on kehitetty yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden sekä projektipaikkakuntien ammattilaisten kanssa. Mini-interventio on kirjattu ammattilaisia varten kalenterin väliin sujautettavaan kirjanmerkkiin sekä viivoittimeen, jotta se on konkreettisesti ammattilaisten käytössä arjessa, toimiston tai kanslian pöydällä. Kirjanmerkkejä ja/tai viivottimia jaetaan ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Huomioi omaiset –malli on kirjattu myös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueellisiin masennuksen, psykoosin ja persoonallisuushäiriöiden hoitoketjuihin.

Kansikuva
Kysy omaiselta - kysymyslistasta kuvakaappaus

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Varhainen tunnistaminen Mielenterveys Päihteet ja riippuvuudet

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Omaiset