Hyvinvointialueen asukkaan ohjaus sähköiseen asiointiin

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi kokoaa yhteen paikkaan kaikki hyvinvointialueen vahvaa tunnistautumista vaativat digitaaliset palvelut. Kirjautuessaan asiakas näkee oman asiointikuntansa mukaiset palvelut.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointialueen asukkaan ohjaus sähköiseen asiointiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen sähköinen asiointi kokoaa yhteen paikkaan kaikki hyvinvointialueen vahvaa tunnistautumista vaativat digitaaliset palvelut. Kirjautuessaan asiakas näkee oman asiointikuntansa mukaiset palvelut.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue, PirSOTE-hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Aino Nokelainen

Luotu

02.10.2023

Viimeksi muokattu

14.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sähköisen asiointiportaalin perusajatus oli koota 23 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille asukkaille yhteneväisesti saataville yhden kirjautumisreitin taakse kotikunnasta ja kotikunnan potilas- ja asiakastietojärjestelmästä riippumatta.  Näin myös varmistettiin, että kaikessa vahvaa tunnistautumista vaativissa palveluissa asukas on varmasti antanut luvitukset sähköiseen asiointiin, sillä luvitukset kysytään ensimmäisen sisäänkirjautumiskerralla. 

Toimintaympäristö **

Hyvinvointialueet perustettiin yhdenvertaisten palvelujen luomiseksi aluille. Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhdistyi 23 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, joissa kaikissa oli omat asiakas- ja potilastietojärjestelmänsä. Kunnasta riippuen hyvinvointialueen vastuulle siirtyi erilaisa järjestelmiä ja palveluita. Tästä huolimatta asukkaille haluttiin luoda yksi selkeä reitti kirjautua vahvaa tunnistautumista vaativiin palveluihin. Näin asukas tietää mistä palvelut löytää eikä eri järjestelmien kirjo näy asukkaille.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Sähköisen asioinnin kohderyhmänä on jokainen pirkanmaalainen. Sähköistä asiointia on mainostettu monin eri tavoin, jotta pirkanmaalaiset myös löytäisivät tämän väylän. Asiakkailta saatuun palautteeseen on reagoitu nopeasti ja tarvittaessa asiakkaisiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä heidän niin toivoessaan.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointialueen aloittamisen jälkeen kaikki vahvaa tunnistautumista vaativat palvelut löytyivät asukkaille ainoastaan sähköisen asioinnin kautta. Mallin juurtumista käytäntöön vauhditti siis se, ettei vahvaa tunnistautumista vaativaa sähköistä asiointia voinut hoitaa enää muualla.  Käyttöönotto vaati sähköisenasioinnin infran luomisen, joka vaati resursseja myös tietojärjestelmäkehittäjiltä. Sen jälkeen sähköisen asioinnin sisältöjä markkinoitiin ja esiteltiin niin asukkaille kuin ammattilaisillekin. Tärkeää on, että kirjautumisreitti löytyy helposti pirha.fi etusivulta.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Sähköinen asiointi portaaliin kirjautuneiden määrää on seurattu kuukausittain, alkuun tiheämminkin. Ihmiset kuitenkin kirjautuvat palveluun vasta, kun sille tulee tarve asioinnille. Tämä nähtiin mm. ensimmäisenä syksynä, jolloin flunssakauden käynnistyessä kirjautumisten määrä lähti selkeään nousuun.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä