Etunimi
Aino
Sukunimi
Nokelainen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Työskentelen Pirkanmaan hyvinvointialueella RRP2 -hankkeessa digikehittämisen projetipäällikkönä.

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Robotit

Toimintamalli
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Osallisuus
Etäpalvelu

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Neuvonta

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Avosairaanhoito
Itsehoito

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Saatavuus
Hoidontarve
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus

Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus
Toimintamalli
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Käyttäjälähtöisyys

Kuvassa logoja
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Tiedonhallinta

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakas- ja palveluohjaus
Tiedonhallinta

Pirkanmaan hyvinvointialueen digituen logot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Pirkanmaan hyvinvointialueen ammattilaisen ja asukkaan sote-digituen logot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Robotiikka ja tekoäly

Neuvolachat-palvelun toteuttamisen vaiheet - prosessista kuvaus.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Terveydenhuolto
Neuvola
Saavutettavuus

Kuvan taulukossa kuvattuna videovastaanottojen prosessimallit ja prosessimallien käyttöönotto Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Saavutettavuus
Perusterveydenhuolto
Suun terveydenhuolto

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Seksuaali- ja lisääntymisterveys
Saavutettavuus
Tasa-arvo

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu

Digituen portaat, joissa kuvattuna digituen tarvitsemisen tasot
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus
Neuvonta
Sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

Kuvattuna sähköisen ajanvarauksen yhtenäistämisen prosessi vaihe vaiheelta.
Toimintamalli
Saavutettavuus
Digitaaliset palvelut
Terveydenhuolto

Verkkosivun etusivunäkymä
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Sähköinen asiointi

Kuntakierroksen virallinen mainos
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Sähköinen asiointi

Kuvan taulukossa kuvattuna chat-palvelun perustamisprosessi Pirkanmaan hyvinvointialueella vaihe vaiheelta.
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Saatavuus

Prosessikuvaus videovastaanottojen systemaattisen edistämisen toimintamallista Pirkanmaan hyvinvointialueella
Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Etäpalvelu
Etätyö
Terveydenhuolto
Sosiaalihuolto

Toimintamalli
Digitaaliset palvelut
Osaaminen

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kokonaisuus
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Saatavuus
Hoitotakuu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vaikuttavuus