Hyvinvointialueen ja järjestöjen välinen yhteistyö Pohjois-Karjalassa

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Hyvinvointialueen ja järjestöjen välinen yhteistyö Pohjois-Karjalassa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit. 

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan järjestöt ja hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Laura Meriluoto

Luotu

28.10.2022

Viimeksi muokattu

28.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamalli pitää sisällään kolme eri osa-aluetta: järjestöasiain neuvottelukunta JANE, Kumppanuuspöytä sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumit.

JÄRJESTÖASIAIN NEUVOTTELUKUNTA JANE

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE on maakunnan järjestöjen yhteistyörakenne. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat järjestöjä eri toimialoilta. JANE toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä ja virallisena maakuntaliiton POKAT-teemaryhmänä. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on toiminut Pohjois-Karjalassa vuodesta 2008 lähtien. JANE kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. JANEn sihteeriyttä hoitavat yhteistyössä Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

Jane tekee yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa järjestöyhteistyöhön ja järjestöjen toimintaedellytysten tukemiseen liittyvän asioiden valmistelun, järjestötiedotuksen sekä hyvinvointialueen järjestöfoorumien järjestämisen osalta. Hyvinvointialueen valmistelun kumppanuuspäällikkö on nimetty JANEen asiantuntijajäseneksi ja järjestöasioiden valmistelusta vastaava projektisuunnittelija osallistuu myös JANEn kokouksiin. JANEsta on koottu alatyöryhmä hyvinvointialueen valmistelun tueksi.  Lisätietoja JANEsta.

 

JÄRJESTÖJEN KUMPPANUUSPÖYTÄ

Kumppanuuspöytä on erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, Siun soten (Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä), kuntien ja maakuntaliiton yhteistyön kehittämisen alusta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Kumppanuuspöytään tuodaan yhteiseen keskusteluun sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta ajankohtaisia asioita liittyen sote-uudistukseen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kunnissa ja maakunnassa/hyvinvointialueella. Yhteinen asioiden käsittely mahdollistaa vahvemman osalllisuuden ja yhteiskehittämisen. Järjestöjen kumppanuuspöytä on kokoontunut vuodesta 2018 alkaen.

Asioita käsitellään kumppanuuspöydän kokouksissa, tarvittaessa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja tai sähköisiä kyselyjä. Kumppanuuspöytä kokoontuu tarpeen mukaan 4-6 kertaa vuodessa. Järjestöjen kumppanuuspöydän toimintaa koordinoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry.

 

JÄRJESTÖFOORUMIT

Järjestöfoorumit kokoavat laajan joukon pohjoiskarjalaisia järjestöjä keskustelemaan ja saamaan tietoa ajankohtaisista aiheista. Järjestöfoorumien valmistelusta on vastannut JANEn koulutustyöryhmä, mutta sote-uudistuksen ja hyvinvointialueen valmistelun edetessä foorumeita on järjestetty myös yhteistyössä Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn, Siun soten Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kesken. Tilaisuuksissa käydään läpi hyvinvointialueen valmistelutilannetta ja kuullaan järjestöjen näkemyksiä ajankohtaisista aiheista, kuten esimerkiksi hyvinvointialueen järjestöavustuksista ja järjestöyhteistyön rakenteista. Järjestöfoorumeita järjestetään tarpeen mukaan, 2-4 kertaa vuodessa. Järjestöfoorumien järjestäminen aloitettiin jo ennen JANEn perustamista 2000-luvulla. Lisätietoja järjestöfoorumeista.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä