Iisalmi ja tienoot seudullisen verkkokaupan lanseeraus

Seudullinen verkkokaupan lanseeraus, matkailupalvelut yhdeltä digitaaliselta luukulta.
Markkinointi somekanavisssa 1.4-31.12.2021.
Moninkertainen kävijämäärä nettisivulla.
Strategiatyö 5 000 €, markkinointiviestinnän toimenpiteet 17 000 €

Toimintaympäristö **

Projektimme edistää matkailuelinkeinon elpymistä seudullamme, ja sillä vastataan paikallisiin kehittämistarpeisiin, ja samalla niillä voidaan edistää maakunnallisen ja valtakunnallisen matkailustrategian toimeenpanoa. Projektin sisällössä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen. Projektilla pyritään torjumaan pandemian vaikutuksia matkailuelinkeinon toimintaan.

Projektin keskeisenä tavoitteena on kehittää Iisalmi ja tienoot -jäsenistön tuotteita kestävän matkailun ohjelman periaatteita noudattaen ja luomalla tuotteista tuotepaketteja, joiden jakelua hyödynnetään olemassa olevassa verkkokaupassamme. Tulevaisuuden kehittämisorganisaatiomallissamme toimimme vastuullisesti ja luotettavasti alueemme vahvojen vientiyritysten, Pohjois-Savon maakunnallisen matkailun kehittämisorganisaation sekä Visit Finland:n yhteistyökumppanina.
 

Iisalmen kaupunki on jo vuodesta 2014 alkaen vastannut Ylä-Savon alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) matkailuyritysten yhteistyön kehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista. Projektin toimenpiteet kohdistuvat Iisalmi ja tienoot –matkailubrändin alla toimivaan yli 30 yrityksen ja toimijan joukkoon.

Liitteenä yhteenveto kilpailutyöstämme.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Iisalmi ja tienoot on Ylä-Savon seudun matkailun kehittämis- ja markkinointiorganisaatio, jonka kehittämisestä vastaavat Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija, Iisalmi ja tienoot jäsenet sekä mukana olevat kunnat (Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi sekä Vieremä). Systemaattista kehittämistyötä on tehty vuodesta 2014 lähtien. 

Jäsenistölle tehdyn kyselyn pohjalta (syksy 2018) alettiin laatia uutta matkailun kehittämisen seudullista toimintastrategiaa.
Kehittämisen painopisteet vuosille 2019-2023.

1. Päivittäisten kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen sekä kuntien sitouttaminen 
=> oltava henkilö- ja budjettiresurssit matkailupalvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen
 
2. Tuotteistukseen, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin panostaminen
- seudun matkailutoimijoita vähän, ovat pieniä ja resurssit vaatimattomia.
RATKAISU=>Tarvitaan lisää kehittämisresursseja tuotteistamiseen, markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen sekä palvelujen saavutettavuuteen

3. Alueen tunnettuuden lisääminen
- seudulta tunnetaan metalli-, elektroniikan-, ajoneuvo- sekä elintarviketeollisuuden vahvat toimijat. Aloitetaan systemaattinen työ seudun matkailupalvelujen tunnettuuden lisäämiseksi

Liitteenä Iisalmi ja tienoot jäsenistön kanssa työpajoissa toteutettu matkailun strategiatyö/brändikirja.

Liitteet
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Toteutimme vuonna 2018 matkailujäsenille suunnatun kyselyn, jossa haimme vastauksia tulevaisuuden kehitysnäkymiin (ks. liite).

Jäsenistön mielestä asiakasnäkökulma huomioiden tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä olisivat:

1. Kuntien pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyöhön ja rahalliseen panostukseen
- tätä kautta jäsenistö pystyy sitoutumaan myös toimintaan

2. Jatkettava Iisalmen kaupungin asiantuntijan työpanosta Iisalmi ja tienoot verkoston kehittämisessä
- Iisalmen kaupungin matkailu- ja tapahtumakoordinaattorin työtehtävä (0,5 htv)
- tämä malli toiminut vuodesta 2014 lähtien

3. Panostukset tuotteistukseen, tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin
- tuotetyöpajat, tuotepaketit, myyntikanavat, markkinoinnin ammattilainen yhteistyökumppaniksi

4. Alueen tunnettuuden kasvu 
- vakiintunut toimija ja haluttu yhteistyökumppani

= > alueen matkailuelinkeinon vahvistuminen ja kasvu

Kuntien ja Iiden ry:n / Iisalmi ja tienoot / jäsenet välisen yhteistyön tavoitteet: (ks. liite)

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan yhdessä hyväksyttyjä tavoitteita. Iisalmi ja tienoot toiminnan tavoitteita ovat:
- toimivat myynti- ja markkinointikanavat
- alueen vahvuuksiin pohjautuvien aktiviteettien ja tuotteiden monipuolistuminen sekä lisääntyminen
- tapahtumatuotannon ympärivuotisuus
- vapaa-ajan matkustajien lisääntyminen
- valtakunnallisesti tunnettu matkailualue
- seudullisesti, maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti vakiintunut toimija ja haluttu yhteistyökumppani 

Liitteet
Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Vuodesta 2014 alkaen:

1. KUMPPANIT

Iisalmi ja tienoot (2014 -)
* Kunnat osallistuvat rahallisesti 0,50 € / asukas / vuosi = 23 000 €/vuosi. Jäsenet maksavat 410 € + alv markkinointimaksun sekä 100 € Iiden ry:n jäsenmaksun, jolla katetaan hallinnolliset kulut.
* Vuosittain laadittava toimintasuunnitelma, markkinoinnin vuosikello sekä budjetti
* Kokonaisbudjetti n. 35 000 €
* Jäsenet sitoutuneita ja motivoituneita kehittämiseen.

Iiden ry (yhteistyössä 2014-)
Iisalmi ja tienoot toimii Iiden ry:n (Iisalmen kaupunkialueen kehittämisyhdistys) alaisuudessa matkailujaostona, jolla on oma tili, toimintasuunnitelma, budjetti sekä kuukausikokoukset. Kokouksissa seurataan toimintasuunnitelman ja markkinoinnin vuosikellon sekä budjetin toteutumista. Iiden ry:n kautta hoidetaan kaikki yhdistyslain vaatimat hallinnolliset palvelut mm. laskutus, laskunmaksu, tilinpäätökset, hallituksen kokoukset jne.  Iiden ry:n ja kuntien välinen sopimus Iisalmi ja tienoot toiminnan kehittämisestä ja rahoittamisesta vuosille 2019-2023.

Kiuruveden kaupunki (2019-), Lapinlahden (2019-), Sonkajärven (2017-) sekä Vieremän (2017-)kunnat
* jokaisessa kunnassa matkailun/tapahtumien vastuuhenkilö, joka osallistuu Iisalmi ja tienoot kokouksiin

Iisalmen kaupunki (2010-)
* Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntijan työnkuvasta 0,6 htv on varattu seudullisten matkailupalvelujen sekä Iisalmi ja tienoot ryhmän vetämiseen. Tätä palvelua ei veloiteta muilta kunnilta eikä matkailutoimijoilta

Hurry Oy (2019-)
Strateginen kumppani
* Markkinoinnin, viestinnän ja kehittämisen yhteistyösopimus Iisalmi ja tienoot / Iiden ry:n kanssa.
* Vuosittainen toimintasuunnitelma, vuosikellon sekä budjetin laadinta yhteistyössä Iisalmi ja tienoot:n kanssa. 
* Markkinointiviestintä vuosikellon mukaisesti Instagramissa, Facebookissa sekä Google Ads:ssä => tavoitteena mahdollisimman paljon vierailijoita www.iisalmijatienoot.fi verkkosivulle
* Markkinointitoimenpiteiden seuranta ja ohjaustoiminnat

Mainospalvelu Manti (2021-)
* Verkkokaupan kehittämiskumppani
* toimii sopimusperiaatteella Olvi-säätiön Panimomuseon (Iisalmi ja tienoot-jäsen) markkinointivastaavana
* kouluttautunut Johku-verkkokauppa-asiantuntijaksi, jolta yhdistyksemme voi ostaa koulutuspalveluja

Aptual Commerce Oy (2021-)
* Johku -alustan toimittaja
* auttaa ja opastaa verkossa jäsenistöä

Nordic Marketing Finland Oy (2021)
* Yritys toteuttaa hankerahoituksella Iisalmi ja tienoot matkailuorganisaation kehittämisen selvitystyön, joka selkiyttää tulevaisuuden toimintamallia ja painopisteitä kehittämisessä.

2. KEHITTÄJÄJOUKON KOKOAMINEN JA MOTIVOINTI

* Vuodelle 2020 laaditun strategian painopisteet ovat tuotteistus, tuotekehitys, myynti ja markkinointi. Toiminnassa seurataan vuonna 2020 Hurry Oy:n kanssa luotua Brändikirjaa.
* Alkutalvesta 2020 toteutetut tuotteistamistyöpajat loppuvat äkisti koronaviruksen iskiessä Suomeen => päivitetään strategia ja aletaan tutkia eri verkkokauppa-alustoja.
* Huhti-toukokuussa loppuvertailussa Atflow, Bokun, Doerz, Joiku sekä Johku, josta viimeksimainittu valitaan.
* Saadaan kesällä 2020 EAKR-rahoitusta verkkokauppatyöpajojen toteuttamiseen ja jäsenten henkilökohtaiseen ohjaukseen
* Käytetään myös yhdistyksen budjettia
* Työ- ja elinkeinoministeriö ja Etelä-Savon maakuntaliitto myöntävät rahoitusta matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille vuonna 12/20 - 1/2022. Kyseessä on matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet.
Iisalmi ja tienoot on ainoa rahoitusta saanut taho Pohjois-Savossa, budjetti 137 000 €.

3. YHTEENVETO
* systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittämistyö palkitaan. Jäsenet uskovat toimintaan, kun mukana ovat kunnat sekä vahvoja, ammattimaisia ja sitoutuneita toimijoita.
* Toimintasuunnitelema vuodelle 2021 sisältää nämä resurssit ja painopisteet. Jäsenistö ja kunnat hyväksyvät toimintasuunnitelman yhdistyksen vuosikokouksessa
* verkkokauppa lanseerataan 1.4.2021
* markkinointitoimenpiteet 1.4.-31.12.2021

Liitteinä
Iisalmi ja tienoot toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (korona muutti painopistettä)
Iisalmi ja tienoot markkinointisuunnitelma ja toiminnan painopisteet vuodelle 2021
Iisalmi ja tienoot markkinointisuunnitelma ja -vuosikello vuodelle 2022

Liitteet
Muutoksen mittaaminen

Kaiken tekemisen lähtökohtana on vuosittain markkinointitoimiston kanssa yhteistyössä luotava toimintasuunnitelma budjetti huomioiden sekä markkinoinnin vuosikello. Markkinointiviestinnässä pääpainon saa digitaaliset kanavat, joiden sisältöjen tehokkuutta voimme seurata kätevästi käytetyistä alustoista
Seurattavia määreitä ovat: 
- Google Ads katsojat ja klikkaukset verkkosivulle
- Instagram seuraajat ja julkaisut
- Facebook tykkääjät ja seuraajat, kommentoijat
- iisalmijatienoot.fi verkkokaupan kävijämäärät kategorioittain markkinointipanostukset huomioiden

Markkinoinnin tehokkuutta seurataan jäsenistön kuukausikokouksissa. Muokataan painopisteitä tarvittaessa.

Liittenä yhteenveto vuoden 2021 markkinointitoimenpiteistä ja niiden vaikutuksista.

Liitteet
Toteutussuunnitelma

Toimenpiteet:

1. Lähtökohtana: Vuosittainen toimintasuunnitelma, budjetti sekä markkinoinnin vuosikello = mitä tehdään, milloin tehdään, missä kanavissa tehdään ja mitä näillä toimenpiteillä pyritään saavuttamaan ja mitä hyötyä näistä on jäsenelle.

2. Verkkokauppakoulutukset
- useampia saman aiheen työpajakoulutuksia, joilla mahdollistetaan sisältöopastusta mahdollisimman monelle
- jäsenkohtaiset muutaman tunnin henkilökohtaiset verkkoalustan opastukset, jotka mahdollistavat pienen matkailuyrityksen toimijalle rauhoittumisen alustan luomiseen ja tuotteiden/sisältöjen lisäämiseen verkkokauppaan
- muiden yrittäjien onnistumisten ja kokemusten jakaminen työpajoissa ja kuukausikokouksissa
- mitä hyötyä on luoda verkkokauppaan ostettava tuote

3. Kestävä kehitys huomioiden tuotteistus, tuotekehitys, laatu ja kansainvälistyminen
- hanke vipuvartena jäsenistö hahmottaa tuotteistamisen ja laadun tärkeyden toiminnassaan.   

Liitteinä
Tuotteistusprosessin kuvaus 2020
Johku-koulutukseen varautuminen
Johku-koulutuksen pikaohjeet ennen koulutukseen osallistumista
Yhdessä ideoiden työpajojen aikataulutus ja sisältö 2020
Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke 12/20-01/22

Liitteet
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lähtökohtana kaikelle tekemiselle on luotu brändikirja, jossa on määritelty asiakkaan palvelupolku
- ennen matkaa
- matkan aikana
- matkan jälkeen

sekä seudullemme sopivat asiakassegmentit:
- elämysmatkailijat
- juurilleen halajavat
- tiedostavat luontomatkailijat
- sekä ulkomaiset yritysvieraat

Verkkokaupan rakenteessa ja sisällössä olemme huomioineet nämä perusstrategiatason aihekokonaisuudet.
Brändikirjassa selvitetty tarkemmin. Ks. Liite.

Yrittäjä Henri Jauhiaisen, Ruukin tupa, näkemyksiä Iisalmi ja tienoot toiminnasta sekä verkkokaupan toteuttamisesta.

Liitteet
Ruukin tuvan yrittäjän, Henri Jauhiasen, mietteitä Iisalmi ja tienoot yhteistyöstä ja verkkokaupan kehittämisestä.
Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Luodaan seudullinen matkailullisten sisältöjen verkkoalusta, johon jäsen voi liittyä omalla verkkokaupallaan ja sen tuotteilla haluaaminsa kategorioihin. Liittyminen edellyttää jäsenyyttä verkostossa.

1. Selvitetään toimintaympäristöön ja käyttäjille sopivin alustaratkaisu kotimaiseen verkkokaupan toteuttamiseksi
2. Rakennetaan alustan rakenne, ilme ja säännöt
3. Järjestetään useampia verkostolle yhteisiä tuotteistus- ja teknisen toimivuuden työpajoja
4. Järjestetään kaikille halukkaille henkilökohtaista ohjausta
5. Valvotaan alustan sisältöä ja järjestelmän toimintaa
6. Lanseerataan näyttävästi
7. Panostetaan yleismarkkinointiin mitattavia kanavia hyödyntäen
8. Kannustetaan verkostoa päivittämään ja uusimaan sisältöä systemaattisesti
9. Luodaan kansainvälinen alusta ja sisältö
10. Etsitään myyntikumppaneita kotimaisista verkostoista

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti ohjaavat
Kuukausittaiset tapaamiset kontroloivat ja tiedottavat
Hanketoiminta vipuvartena yritysten toiminnan ja sisällön kehittämisessä

Prosessin kulku:
- tuotteistustyöpajat kevät 2020
- verkkokauppa-alustan selvitystyö kevät 2020
- seudullisen verkkokauppa-alustan toteuttaminen kesä 2020
- tuotteistustyöpajat sekä kauppias verkkokaupan toteuttaminen syksy 2020-kevät 2021 (jatkuu edelleen)
- verkkokaupan lanseeraus kevät 2021
- verkkokaupan markkinointi 1.4.-31.12.2021 (jatkuu edelleen)
- yhteenveto ja kohdennus
- tuotteistus hanketoiminnalla 2021
- tuotteistus hanketoiminnalla 2022-23

Resurssit 2020
- Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija 0,6 htv seudullisen matkailun kehittäminen
- Markkinoinitoimisto Hurry apuna strategiatyön, verkkokauppa-alustan vertailun, toteuttamisen ja työpajojen suunnittelussa, markkinoinnissa sekä toimintasuunnitelman tekemisessä. Iisalmi ja tienoot panostaa 5000 e strategiatyöhön.
- Yhdessä ideoiden hanke, jossa verkkokaupan kauppiaskoulutusta työpajoina ja osin henkilökohtaisina ohjauksina. Toteuttajana Ellare Oy. EAKR hanke, budjetti 11 000 e.

Resurssit 2021
- Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija 0,6 htv seudullisen matkailun kehittäminen
- Markkinoinitoimisto Hurry (projektipäällikkö) apuna strategiatyön, verkkokauppa-alustan vertailun, toteuttamisen ja työpajojen suunnittelussa, markkinoinnissa sekä toimintasuunnitelman tekemisessä. Iisalmi ja tienoot panostaa 5000 e strategiatyöhön vuosisopimuksen mukaisesti. Markkinointiviestintä 17 000 e.
- Mainospalvelu Manti (yrittäjä), henkilökohtaiset kauppiaskoulutukset sekä työpajaohjauskset. Käytettävissä Iisalmi ja tienoot ja Olvi-säätiön tuki 5000 e, tuntihinta 80 e. Tunteja noin 60 h.
- Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke. Noin 0,5 htv (projektipäällikkö) ohjattu matkailutuotteiden kehittämiseen ostopalvelujen kautta. Kustannus noin 11 000 e. 

Liitteet
Videolla Ruukin tuvan yrittäjä käy läpi verkkokaupan toteuttamisessa kohdatut haasteet ja onnistumiset
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täytyy olla:

- luotettava taustaorganisaatio, motivoitunut ja sitoutunut toiminnan vetäjä
- alueellinen luottamus sopimustasolla ja mandaatti toimia
- vuosittainen perusbudjetti ja toimintasuunnitelma kehittämiseen ja markkinointiin
- nykyisen digitoimintaympäristön hahmottaminen
- miten nykypäivän asiakas toimii verkossa => miten se ostaa juuri minun kaupastani
- markkinointiosaaminen/- vaikuttaminen => ostopalveluna? vetäjä keskittyy kehittämiseen ja verkoston ylläpitämiseen
- hanketoiminnasta vipuvoimaa perustoimintaan

Sudenkuopat:

- yrittäjän ymmärrys tuotekuvauksesta 
- pien- ja yksinyrittäjien digiosaamisen taso
- yrittäjä ei ole kiinnostunut myymään tuotettaan
- yrittäjä ei halua kehittää toimintaansa
- yrittäjälle riittää olemassaoleva taso
- yrittäjä ei ymmärrä asiakaslähtöisyyttä
- pirstaleisuus maantieteellisesti yrittäjien välillä, kun suunnitellaan paketteja
- haasteet yhteisen ajan löytäminen koulutuksiin
- oppia käyttämään verkoston sovittuja tunnisteita, hästägejä
- verkoston edut aina yrittäjän edun jälkeen - eli yhteinen hyvä unohtuu

Liitteessä kuvattu toteutetun hankkeen toimenpiteitä ja kommentteja.
Vuoden mittainen hanke ei pystynyt ratkaisemaan "sudenkuopat"- haasteita verkoston ja sen jäsenten kehittymisessä.

Aloitimme syksyllä 2021 uuden hankkeen suunnittelun, johon rahoitus varmistui vuoden 2022 puolella.
Painopisteet uudessa hankkeessa (Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun) pääosin samat kuin aiemmassakin.

Liitteet
Ylä-Savon matkailutuotteet kesävälle kehityspolulle-hankkeen loppuraportti 
Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hankkeen esittely (2022-23)

Liitteet
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Miten muuttunut aiempaan.
- Seudullinen matkailullinen sisältö saatu yhdelle sivulle www.iisalmijatienoot.fi
- jäsenille annettu mahdollisuus luoda oma verkkokauppa
- jäsenen verkkokaupan sisällöt voitu viedä seudulliseen alustaan
- verkosto tehnyt voimakasta digitaalista markkinointia kategoriakohtaisesti, jolloin jäsenien sisällöt löydetään helpommin
- osa verkostosta luonut verkkokaupan, osa tyytynyt esittelysivuun

Odottamattomat muutokset tai huomiot
- toiminnan ylläpito vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja yhteyttä verkostoon
- kauppiaan sivu ja sisällöt jäävät helposti vanhoiksi
- digiosaamisen puute