Iisalmi ja tienoot seudullisen verkkokaupan lanseeraus

Seudullinen verkkokaupan lanseeraus, matkailupalvelut yhdeltä digitaaliselta luukulta.
Markkinointi somekanavisssa 1.4-31.12.2021.
Moninkertainen kävijämäärä nettisivulla.
Strategiatyö 5 000 €, markkinointiviestinnän toimenpiteet 17 000 €

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Iisalmi ja tienoot seudullisen verkkokaupan lanseeraus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seudullinen verkkokaupan lanseeraus, matkailupalvelut yhdeltä digitaaliselta luukulta.
Markkinointi somekanavisssa 1.4-31.12.2021.
Moninkertainen kävijämäärä nettisivulla.
Strategiatyö 5 000 €, markkinointiviestinnän toimenpiteet 17 000 €

Toteutuspaikka
Ylä-Savo (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä)
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Maakuntien kehittämisrahasto
Yritysrahoittaja
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Iisalmi ja tienoot VERKKOKAAPAN julkaisu 1.4.2021
Piäosissa:
Asijakas: Jamppa Kiäriäinen
VerkkoKaappias: Rytkös Olli

Tekijä

Jarmo Miettinen

Luotu

01.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Luodaan seudullinen matkailullisten sisältöjen verkkoalusta, johon jäsen voi liittyä omalla verkkokaupallaan ja sen tuotteilla haluaaminsa kategorioihin. Liittyminen edellyttää jäsenyyttä verkostossa.

1. Selvitetään toimintaympäristöön ja käyttäjille sopivin alustaratkaisu kotimaiseen verkkokaupan toteuttamiseksi
2. Rakennetaan alustan rakenne, ilme ja säännöt
3. Järjestetään useampia verkostolle yhteisiä tuotteistus- ja teknisen toimivuuden työpajoja
4. Järjestetään kaikille halukkaille henkilökohtaista ohjausta
5. Valvotaan alustan sisältöä ja järjestelmän toimintaa
6. Lanseerataan näyttävästi
7. Panostetaan yleismarkkinointiin mitattavia kanavia hyödyntäen
8. Kannustetaan verkostoa päivittämään ja uusimaan sisältöä systemaattisesti
9. Luodaan kansainvälinen alusta ja sisältö
10. Etsitään myyntikumppaneita kotimaisista verkostoista

Toimintaympäristö **

Projektimme edistää matkailuelinkeinon elpymistä seudullamme, ja sillä vastataan paikallisiin kehittämistarpeisiin, ja samalla niillä voidaan edistää maakunnallisen ja valtakunnallisen matkailustrategian toimeenpanoa. Projektin sisällössä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen. Projektilla pyritään torjumaan pandemian vaikutuksia matkailuelinkeinon toimintaan.

Projektin keskeisenä tavoitteena on kehittää Iisalmi ja tienoot -jäsenistön tuotteita kestävän matkailun ohjelman periaatteita noudattaen ja luomalla tuotteista tuotepaketteja, joiden jakelua hyödynnetään olemassa olevassa verkkokaupassamme. Tulevaisuuden kehittämisorganisaatiomallissamme toimimme vastuullisesti ja luotettavasti alueemme vahvojen vientiyritysten, Pohjois-Savon maakunnallisen matkailun kehittämisorganisaation sekä Visit Finland:n yhteistyökumppanina.
 

Iisalmen kaupunki on jo vuodesta 2014 alkaen vastannut Ylä-Savon alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) matkailuyritysten yhteistyön kehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista. Projektin toimenpiteet kohdistuvat Iisalmi ja tienoot –matkailubrändin alla toimivaan yli 30 yrityksen ja toimijan joukkoon.

Liitteenä yhteenveto kilpailutyöstämme.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lähtökohtana kaikelle tekemiselle on luotu brändikirja, jossa on määritelty asiakkaan palvelupolku
- ennen matkaa
- matkan aikana
- matkan jälkeen

sekä seudullemme sopivat asiakassegmentit:
- elämysmatkailijat
- juurilleen halajavat
- tiedostavat luontomatkailijat
- sekä ulkomaiset yritysvieraat

Verkkokaupan rakenteessa ja sisällössä olemme huomioineet nämä perusstrategiatason aihekokonaisuudet.
Brändikirjassa selvitetty tarkemmin. Ks. Liite.

Yrittäjä Henri Jauhiaisen, Ruukin tupa, näkemyksiä Iisalmi ja tienoot toiminnasta sekä verkkokaupan toteuttamisesta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti ohjaavat
Kuukausittaiset tapaamiset kontroloivat ja tiedottavat
Hanketoiminta vipuvartena yritysten toiminnan ja sisällön kehittämisessä

Prosessin kulku:
- tuotteistustyöpajat kevät 2020
- verkkokauppa-alustan selvitystyö kevät 2020
- seudullisen verkkokauppa-alustan toteuttaminen kesä 2020
- tuotteistustyöpajat sekä kauppias verkkokaupan toteuttaminen syksy 2020-kevät 2021 (jatkuu edelleen)
- verkkokaupan lanseeraus kevät 2021
- verkkokaupan markkinointi 1.4.-31.12.2021 (jatkuu edelleen)
- yhteenveto ja kohdennus
- tuotteistus hanketoiminnalla 2021
- tuotteistus hanketoiminnalla 2022-23

Resurssit 2020
- Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija 0,6 htv seudullisen matkailun kehittäminen
- Markkinoinitoimisto Hurry apuna strategiatyön, verkkokauppa-alustan vertailun, toteuttamisen ja työpajojen suunnittelussa, markkinoinnissa sekä toimintasuunnitelman tekemisessä. Iisalmi ja tienoot panostaa 5000 e strategiatyöhön.
- Yhdessä ideoiden hanke, jossa verkkokaupan kauppiaskoulutusta työpajoina ja osin henkilökohtaisina ohjauksina. Toteuttajana Ellare Oy. EAKR hanke, budjetti 11 000 e.

Resurssit 2021
- Iisalmen kaupungin matkailu- ja markkinointiasiantuntija 0,6 htv seudullisen matkailun kehittäminen
- Markkinoinitoimisto Hurry (projektipäällikkö) apuna strategiatyön, verkkokauppa-alustan vertailun, toteuttamisen ja työpajojen suunnittelussa, markkinoinnissa sekä toimintasuunnitelman tekemisessä. Iisalmi ja tienoot panostaa 5000 e strategiatyöhön vuosisopimuksen mukaisesti. Markkinointiviestintä 17 000 e.
- Mainospalvelu Manti (yrittäjä), henkilökohtaiset kauppiaskoulutukset sekä työpajaohjauskset. Käytettävissä Iisalmi ja tienoot ja Olvi-säätiön tuki 5000 e, tuntihinta 80 e. Tunteja noin 60 h.
- Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke. Noin 0,5 htv (projektipäällikkö) ohjattu matkailutuotteiden kehittämiseen ostopalvelujen kautta. Kustannus noin 11 000 e. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Miten muuttunut aiempaan.
- Seudullinen matkailullinen sisältö saatu yhdelle sivulle www.iisalmijatienoot.fi
- jäsenille annettu mahdollisuus luoda oma verkkokauppa
- jäsenen verkkokaupan sisällöt voitu viedä seudulliseen alustaan
- verkosto tehnyt voimakasta digitaalista markkinointia kategoriakohtaisesti, jolloin jäsenien sisällöt löydetään helpommin
- osa verkostosta luonut verkkokaupan, osa tyytynyt esittelysivuun

Odottamattomat muutokset tai huomiot
- toiminnan ylläpito vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja yhteyttä verkostoon
- kauppiaan sivu ja sisällöt jäävät helposti vanhoiksi
- digiosaamisen puute
 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täytyy olla:

- luotettava taustaorganisaatio, motivoitunut ja sitoutunut toiminnan vetäjä
- alueellinen luottamus sopimustasolla ja mandaatti toimia
- vuosittainen perusbudjetti ja toimintasuunnitelma kehittämiseen ja markkinointiin
- nykyisen digitoimintaympäristön hahmottaminen
- miten nykypäivän asiakas toimii verkossa => miten se ostaa juuri minun kaupastani
- markkinointiosaaminen/- vaikuttaminen => ostopalveluna? vetäjä keskittyy kehittämiseen ja verkoston ylläpitämiseen
- hanketoiminnasta vipuvoimaa perustoimintaan

Sudenkuopat:

- yrittäjän ymmärrys tuotekuvauksesta 
- pien- ja yksinyrittäjien digiosaamisen taso
- yrittäjä ei ole kiinnostunut myymään tuotettaan
- yrittäjä ei halua kehittää toimintaansa
- yrittäjälle riittää olemassaoleva taso
- yrittäjä ei ymmärrä asiakaslähtöisyyttä
- pirstaleisuus maantieteellisesti yrittäjien välillä, kun suunnitellaan paketteja
- haasteet yhteisen ajan löytäminen koulutuksiin
- oppia käyttämään verkoston sovittuja tunnisteita, hästägejä
- verkoston edut aina yrittäjän edun jälkeen - eli yhteinen hyvä unohtuu

Liitteessä kuvattu toteutetun hankkeen toimenpiteitä ja kommentteja.
Vuoden mittainen hanke ei pystynyt ratkaisemaan "sudenkuopat"- haasteita verkoston ja sen jäsenten kehittymisessä.

Aloitimme syksyllä 2021 uuden hankkeen suunnittelun, johon rahoitus varmistui vuoden 2022 puolella.
Painopisteet uudessa hankkeessa (Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun) pääosin samat kuin aiemmassakin.

Liitteet
Ylä-Savon matkailutuotteet kesävälle kehityspolulle-hankkeen loppuraportti 
Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun -hankkeen esittely (2022-23)

Kansikuva
Iisalmi_ja_tienoot_kuntamarkkinoinnin_sm_kansikuva

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis