Ikäihmisten asiakasohjauksen prosessien kehittäminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten asiakasohjaus toimii kansallisen Kaapo-mallin mukaisesti. Toimintaprosessien kehittämisen tavoitteena on yhteneväisten mallien saaminen koko alueen ikäihmisten asiakasohjausyksiköihin. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Ikäihmisten asiakasohjauksen prosessien kehittäminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten asiakasohjaus toimii kansallisen Kaapo-mallin mukaisesti. Toimintaprosessien kehittämisen tavoitteena on yhteneväisten mallien saaminen koko alueen ikäihmisten asiakasohjausyksiköihin. 

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Virve Rinne

Luotu

19.06.2023

Viimeksi muokattu

13.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kehittämisen tavoitteena on toimintojen yhtenäistäminen koko hyvinvointialueella. Koko hyvinvointialueen asiakasohjauksen edustajien ja muiden ammattilaisten yhteistyöllä rakennetut toimintamallit saadaan toimiviksi ja käyttöön.

Toimintaympäristö **

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii seitsemän ikäihmisten asiakasohjausyksikköä, joiden toiminta on matalankynnyksen toimintaa. Monen yhteydenottokanavan kautta asiakas, läheinen tai ammattilainen voi olla yhteydessä asiakasohjausyksikköön. Asiakkaan tarpeen tunnistaminen,/neuvonta ja ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko kuuluvat yksikköjen vastuuseen.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella ikäihmisten määrä kasvaa. Väestöennusteiden mukaan Etelä-Pohjamaan alueella yli 75 vuotiaiden ikäihmisten määrä tulee nousemaan noin puolitoistakertaiseksi vuodesta 2020 vuoteen 2030 mennessä (20594 henkilöstä 30311 henkilöön). Väestö ikääntyy muuta maata keskimäärin nopeammin ja muistisairaiden osuuskin väestöstä Etelä-Pohjanmaalla on maan korkeimpia. Tarve toimiville ikäihmisten palveluille on suuri. Ikäihmisten asiakasohjausyksikköjen toiminnan sujuvuus on ensiarvoisen tärkeää, että ikäihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työryhmällä työstetyt toimintamallit otetaan käyttöön alueilla (pohjoinen, keskinen ja eteläinen). Alueiden toimintayksikköjohtajat ovat isossa roolissa tukemassa mallien käyttöönottoa. Säännölliset yhteispalaverit toimintayksikköjohtajien ja palvelualuejohtajan kanssa edistävät toimintojen yhtenäistämistä. Palavereissa käydään läpi alueiden tilannetta ja otetaan esille mahdolliset haasteet.

Kehittämistyössä mukana olleet asiakasohjauksen käytännön työntekijät vievät työyhteisöönsä tietoa ja ovat sisällä jo kehitetyissä toimintamalleissa.

Kansikuva
Asiakasohjauksen prosessit

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis