Etunimi
Virve
Sukunimi
Rinne
Organisaatio
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Kehittämissuunnittelija, TtM, Sh(AMK)
IkäKoti-hanke
Muistisairaiden palvelut & ikäihmisten asiakasohjaus

Toimintamallit, joissa mukana

Toimintamalli
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Yhteistyö

Palveluketju
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

SAS
Toimintamalli
Asiakas- ja palveluohjaus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

IkäKoti
Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Muistisairaudet

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen