Etunimi
Virve
Sukunimi
Rinne
Organisaatio
Seinäjoen kaupunki
Esittelyteksti
Suunnittelija, TtM, Sh(AMK)
Tulevaisuuden sotekeskus-& IkäKoti-hanke
TUKE-hanke/ EPSHP
Muistisairaan palveluketju

Toimintamallit, joissa mukana

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa
Toimintamalli
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Kokonaisuudet, joissa mukana

Logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Monialaisuus

Kokonaisuus
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Kotihoito
Kuntoutus
Aikuissosiaalityö
Muistisairaudet

Sote-uudistus Etelä-Pohjanmaa logo.
Kokonaisuus
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen