Invest in Lieksa -hankkeen markkinointikampanja - Become a Koli secret agent

1.Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa ajankohtaisella teemalla sijoittajia ja herättää huomio.

2.Video + kampanjasivut, digimarkkinointi sekä suorat yhteydenotot

3.181 000 näyttöä 

4.3500 eur

Kampanjan toteutus: Pitkospuu Productions Oy ja Lieksan Kehitys Invest in -hanke

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Invest in Lieksa -hankkeen markkinointikampanja - Become a Koli secret agent
Toimintamallin lyhyt kuvaus

1.Kampanjan tavoitteena oli tavoittaa ajankohtaisella teemalla sijoittajia ja herättää huomio.

2.Video + kampanjasivut, digimarkkinointi sekä suorat yhteydenotot

3.181 000 näyttöä 

4.3500 eur

Kampanjan toteutus: Pitkospuu Productions Oy ja Lieksan Kehitys Invest in -hanke

Toteutuspaikka
Lieksan Kehitys Oy LieKe
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Maakuntien kehittämisrahasto
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit
Video työstettiin ja julkaistiin samoihin aikoihin, kun viimeisin James Bond-elokuva oli ajankohtainen. Kampanjassa etsitään uusia sijoittajia agentti-teemalla ja tämä hauska yhteys herättikin keskustelua kohderyhmässä.

Tekijä

Anni Almqvist

Luotu

04.03.2022

Viimeksi muokattu

19.05.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Houkutellaan investointeja erottuvalla ja mielennpainuvalla tavalla. Mainosvideolla ei voi oikeastaan myydä mitään, mutta sillä voidaan herättää mielenkiinto ja stimuloida kontakti. Se toimi myös jäänmurtajana keskustelujen avauksissa, useampi kohdeyleisöstä oli videon nähnyt ennen hankkeen suoraa kontaktia. 

Toimintaympäristö **

Lieksan Kehitys Oy LieKe on Lieksan kaupungin omistama kehitysyhtiö, joka hallinnoi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahtoittamaa EAKR hanketta. Invest in Lieksa -hanke houkuttelee alueelle investointeja ja edistää erityisesti matkailutoimialaan liittyviä investointeja alueella. Hanke etsii oikeanlaisen kohdeaineiston, aktiivisen markkinoinnin ja sijoittajaesittelyjen avulla sijoittajia Lieksan matkailuinvestointikohteisiin. Invest in Lieksa hanke vaikuttaa alueen investointi-imagoon ja stimuloi investointeja, mikä johtaa taloudelliseen kasvuun ja työllistymiseen Lieksassa. 

Hankkeen taustalla on Kolin matkailuvisio 2050, jossa on kuvattu kehittämisen polku vuosikymmenittäin tulevaisuuteen. Hanke toteuttaa ja edistää investointeja matkailuvision mukaisesti. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmäksi kampanjalle määriteltiin matkailutoimialan organisaatiot, hotelliketjut, kiinteistöyhtiöt. Maantieteelliseksi alueeksi valittiin keski-Eurooppa (DACH, Ranska, Benelux), Lontoo, Tukholma, Göteborg, Oslo ja Helsinki. 

Kohderyhmä mukailee hankkeelle asetettuja tavoitteita ja kohderyhmiä. Hanke toteutti aikaisemmin syksyllä webinaarin, johon kutsuttiin mukaan samalla kohderyhmällä organisaatioita, joille kerrottiin Lieksan ja Kolin investointimahdollisuuksista. Agentti-kampanja toteutettiin webinaarin jälkeen jatkoneuvottelujen vauhdittamiseksi ja huomion herättämiseksi kohderyhmässä. Tavoitteena oli asettaa tuleville kohdevierailuille kevyt ja rento ilmapiiri esittelemällä myös hankkeen projektitiimi uudessa valossa. 

Kampanja toteutettiin kokonaan englanniksi, sillä kohderyhmänä oli keskeiset matkailutoimijat Euroopassa. Niin myös kampanjan laskeutumissivu oli ainoastaan englanninkielisillä sivuilla. Videolla esiintyy salaisina agentteina hankkeen henkilökunta sekä yksi potentiaalinen sijoittajakontakti "Lontoon agenttina". 

Yhtä aikaisesti kampanjan toteuttamisen aikana hanke työsti sijoittaja-aineistoja eri kohteista. Näin ollen valmista materiaalia investoinkohteista kiinnostuneille sijoittajille olisi heti saatavana. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Idea, tuotannon käsikirjoitus ja kampanjan suunnittelu.

Kampanjan hyväksyminen johtotasolla ja tarvittavat muokkaukset.

Toteuttaminen, kuvausjärjestelyt, kuvaaminen ja editointi. 

Kommenttikierros ja tarvittaessa pieniä muutoksia.

Laskeutumissivujen työstäminen, sisältö ja aineiston upottaminen.

Julkaisu ja jako eri kanavissa, maksetun markkinoinnin kampanjat käyntiin.

Tulosten seuranta, kohderyhmän päivittäminen, näyttökertojen seuraaminen, tarvittaessa muutoksia laskeutumissivujen sisältöön palautteen perusteella.

 

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kampanjavideota on näytetty yli 180.000 kertaa eri sosiaalisen median kanavissa. Kampanja on jatkunut vuoden vaihteen jälkeen ja herättää edelleen keskustelua hankkeen kontaktoidessa potentiaalisia sijoittajia. Kampanjan aikana laskeutumissivun sisältöä päivitettiin niin, että kohteet tulivat paremmin esille ja kontaktilomake jäi alemmas. Alussa ajateltiin, että kontaktilomake saattaisi stimuloida liidejä, mutta koska näin ei käynyt, niin totesimme, että ainakin katsojan tulee saada heti tietoonsa, että millaisia sijoituskohteita alueella olisi. 

Suoria kontakteja kampanjasivuston kautta tuli vähän. Kampanjassa oli hyvää se, että useissa sijoittajaa tavoittelevissa puheluissa invest in -tiimin työntekijä sai helpon alun, kun hänet Teams-tapaamisissa tunnistettiin videolla olevaksi "lihavaksi britiksi, joka kuvittelee olevansa James Bond". 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kun seuraavan kerran teemme vastaavan kampanjan, käytämme laskeututumissivulla kävijän tunnistavaa teknologiaa. Nyt laskimme liikaa sen varaan, että kävijä täyttää yhteydenottolomakkeen ja sitä kautta saisimme kiinnostuneista yhteystietoja.

Kansikuva
Koli secret agent mission video

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä