Suljetussa ryhmässä opetellaan taitoja jännittämisen hallintaan ja vahvistetaan itsetuntemusta psykologi Minna Martinin kehittämän terapeuttisen menetelmän avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Jännittäjäryhmä nuorille verkossa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suljetussa ryhmässä opetellaan taitoja jännittämisen hallintaan ja vahvistetaan itsetuntemusta psykologi Minna Martinin kehittämän terapeuttisen menetelmän avulla.

Toteutuspaikka
Oulunkaaren kuntayhtymä
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Netta Mursu

Luotu

27.06.2022

Viimeksi muokattu

28.06.2022
Ratkaisun perusidea **

Jännittäjäryhmä on psykologi Minna Martinin kehittämä strukturoitu ryhmämalli sosiaalisesta jännityksestä kärsiville henkilöille. Ryhmässä opetellaan taitoja jännittämisen hallintaan ja vahvistetaan itsetuntemusta.  Mallia voi soveltaa myös yksilölliseen asiakastyöhön. 

Ryhmän toteuttaminen digitaalisella alustalla mahdollistaa osallistumisen maantieteellisesti laajalta alueelta ja voi helpottaa nuoren kynnystä osallistua. 

Toimintaympäristö **

Ryhmä toteutetaan Teams-alustalla. Ryhmään pilotointi vaiheessa voivat osallistua Oulunkaaren kunnissa asuvat nuoret. Pilotointi aika 9-12/2021. Oulunkaaren kuntayhtymä koostuu viidestä kunnasta, joita ovat Utajärvi, Vaala, Pudasjärvi, Ii ja Simo. Vuoden 2023 alusta kuntayhtymän toiminta lakkaa ja sote-palvelut tuotetaan hyvinvointialueilla. Toimintamallia on mahdollista hyödyntää laajemminkin hyvinvointialueella.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat nuoret, joilla on sosiaalisten tilanteiden jännitystä ja -ahdistusta. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

- Oulunkaarella on koulutettu neljä sote-palveluissa nuorten kanssa työskentelevää mielen tuki-työntekijää ryhmämalliin ohjaukseen.

- Ryhmän suunnitteluun, markkinointiin ja toteutukseen on varattu pilotin aikana viikoittaista työaikaa. Kyseessä on strukturoitu ryhmämalli, jossa edetään tietyn kaavan mukaisesti ja soveltaen ohjaajan työkirjaa hyödyntäen. Erityisesti ensimmäisten ryhmien kohdalla suunnittelu vaatii reilusti aikaa ennen ryhmän aloittamista. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Nuorilta saadun palautteen perusteella ryhmästä sai jännittämisen hallinnan keinoja arkeen. Myös vertaistuki koettiin merkittäväksi hyödyksi ryhmän aikana. 

- Ryhmässä olon aikana ja sen jälkeen nuoret tarvitsivat vähemmän yksilöpalveluita, jolloin resurssia säästyi muuhun.  

- Pilotista saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa kehittämistoimissa.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

- Käyttöönotto vaatii selkeästi sovitut käytänteet. Toimintamallin koordinointivastuu organisaatiossa on luontevaa olla ryhmän ohjaajilla.

- Ohjaajia tulee olla sen verran monta, ettei toiminta häiriinny yksittäisten henkilöstövaihdoksien vuoksi. 

- Erityisesti alussa asian markkinointiin, tiedottamiseen ja toiminnan tutuksi tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota jotta tavoitetaan kohderyhmä ja muista palveluista osataan ohjata ryhmään. 

- Toimintamalli on sovellettavissa hyvin eri ikäryhmille nuorista iäkkäisiin. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä