Käänteentekevää puhetta -podcast: näkökulmia ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyshaasteisiin

Moderni tapa jakaa asiantuntijaosaamista ja ikääntyneiden omia kokemuksia, jotka auttavat saamaan tunneyhteyden haastavaan aiheeseen. Podcastia on helppo kuunnella missä vain ja sen teemat inspiroivat jatkamaan keskusteluja työyhteisössä tai oppilaitoksessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Käänteentekevää puhetta -podcast: näkökulmia ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyshaasteisiin
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Moderni tapa jakaa asiantuntijaosaamista ja ikääntyneiden omia kokemuksia, jotka auttavat saamaan tunneyhteyden haastavaan aiheeseen. Podcastia on helppo kuunnella missä vain ja sen teemat inspiroivat jatkamaan keskusteluja työyhteisössä tai oppilaitoksessa.

Toteutuspaikka
Helsingin kaupungin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, ikääntyneiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta

Tekijä

Maarit Ajalin

Luotu

30.06.2022

Viimeksi muokattu

19.10.2022
Ratkaisun perusidea **

Podcast on sosiaali- ja terveysalalla uusi tapa ja kanava jakaa tietoa. Podcastia on helppo kuunnella missä ja milloin vain, vaikkapa työ- tai koulumatkalla auton ratissa tai bussin penkillä. Podcast jakaa asiantuntijavieraiden osaamista mutta ennen kaikkea se tuo asiakkaiden äänet kuuluviin, mikä auttaa saamaan tunneyhteyden haastavaan teemaan. Podcast pyrkii herättämään ajatuksia ja inspiroi jatkamaan keskusteluja työyhteisöissä ja oppitunneilla joka puolella Suomea.

Toimintaympäristö **

Ikääntyneet ovat kasvava sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävä ryhmä, jonka osuus myös päihde- ja mielenterveyspalveluissa on kasvussa. Työntekijöiden ja opiskelijoiden osaamista teemasta tulee vahvistaa. Koulutukset tai työpajat vievät kuitenkin paljon aikaa ja eivätkä monestikaan onnistu tuomaan esiin asiakkaiden omaa kokemusta. Usein perinteinen luento aiheesta ei jää työntekijöiden tai opiskelijoiden mieleen niin vahvasti, että se saisi muutosta arjen työhön. Tarvitaan uusia, erityyppisiä, kanavia tiedon jakamiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Podcastin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja opiskelijat, jotka kohtaavat ikääntyneitä, joilla on haasteita päihteiden tai mielenterveyden kanssa. Podcastin on tarkoitus lisätä ymmärrystä tätä asiakasryhmää kohtaan ja asiakkaat pääsevätkin podcastissa itse kertomaan kokemuksistaan asiantuntijavieraiden lisäksi. 

Podastissa keskustelee myös laaja kirjo ammattilaisia: sosionomi, geronomi, toimintaterapeutti, lähihoitaja, johtaja, lääkäri sekä järjestöpuolen edustaja, jotta kuuntelijoilla olisi mahdollisimman helppo löytää samaistumispintaa myös ammatti-identiteettinsä kautta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käänteentekevää puhetta -podcastista on viestitty toistaiseksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan sisällä, eri oppilaitoksille ja verkostoille. Podcast on kaikkien saatavilla Helsinki-kanavalla. Kaikki kunnat, oppilaitokset ja 3. sektorin toimijat voivat hyödyntää vaivattomasti valmista materiaalia ympäri Suomea. Suurin haaste on saada viesti kaikille potentiaalisille kuuntelijoille.

Laadukkaan podcastin tekeminen vaatii asiantuntemusta ja resursseja mutta valmiin Käänteentekevää puhetta -podcastin hyödyntäminen on helppoa ja vaivatonta. 

Jos podcastin haluaa tuottaa itse, niin on erittäin suositeltavaa tehdä tuotanto yhteistyössä media-alan ammattilaisten kanssa. Podcastin tuotannossa jälkieditointi oli erittäin ratkaisevassa roolissa, varsinkin kun elementtejä oli useita: musiikki, asiakkaan ääni sekä asiantuntijoiden keskustelut. Podcastin käsikirjoituksen tekivät juontajat, nauhoituksiin käytettiin kaksi päivää. Tuotannosta vastasi kokonaan media-alan yritys, joka myös hankki luvat levy-yhtiöiltä musiikin esittämiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käänteentekevää puhetta -podcastille on kerääntynyt kesän 2022 aikana lähinnä sähköpostimainonnalla yli 600 kuuntelukertaa. Odotamme kuulijamäärien vielä lisääntyvän, kun jatkamme tiedotusta ja tieto podcastista leviää paremmin mm. oppilaitoksille. Olemme saaneet kuulijoilta podcastista kiitosta ja paljon hyvää palautetta. Podcast on uusi vaihtoehto herättää keskustelua tärkeästä aiheesta.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Valmiin Käänteentekevää puhetta -podcastin käyttäminen henkilökunnan koulutus- tai oppilaiden oppimistehtävän materiaalina on helppoa. Podcast on suunnattu kaikille terveys- ja sosiaalialan työntekijöille tai oppilaille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä.

Podcasteja voi tehdä eri aiheista, joista haluaa herättää keskustelua. On hyvä, että juontajien ja haastateltavien persoonat kuuluvat ja tuovat jaksoihin elävyyttä. Tueksi tuotantoon kannattaa kuitenkin ottaa media-alan osaaja. Jos budjetti ei riitä palvelun ostamiseen, yhteistyötä voi tehdä myös alan opiskelijoiden kanssa.

Kansikuva
Käänteentekevää puhetta -podcast

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Ready

Ilmiöt