Konsensussopimus on työkalu, jolla hankkeen tuloksia voidaan juurruttaa maakunnassa. Konsensussopimuksessa keskeiset tahot määrittävät yhteisen tavoitteen, tehtävät ja aikataulun ja sitoutuvat sopimuksen kautta yhteistyöhön.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 13.3.2018, viimeksi muokattu 19.12.2018).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Konsensussopimus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Konsensussopimus on työkalu, jolla hankkeen tuloksia voidaan juurruttaa maakunnassa. Konsensussopimuksessa keskeiset tahot määrittävät yhteisen tavoitteen, tehtävät ja aikataulun ja sitoutuvat sopimuksen kautta yhteistyöhön.

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 13.3.2018, viimeksi muokattu 19.12.2018).

Toteutuspaikka
Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke, Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen, osaprojekti 4.
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

13.02.2020

Viimeksi muokattu

26.06.2020
Ratkaisun perusidea **

Konsensussopimukseen kuvataan juurrutettavat toimintamallit tai hyvät käytännöt. Sopimuksen avulla saadaan keskeiset tahot sopimaan edistettävän asian sisällöistä, tehtävistä, toimenkuvista ja aikataulusta sekä indikaattoreista.

Toimintaympäristö **

Hankkeen tulokset tulee juurruttaa maakunnassa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Maakunnan toimijaverkosto.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sovittavat asiat lähtevät maakunnan omista lähtökohdista ja tarpeista!

Juurruttamisen ydin on yhteisen tahdon muodostaminen maakuntatasolla: yhteisesti sovitut käytännöt, toimijat, indikaattorit ja vastuut. 

Konsensussopimus yhdessä maakunnan keskeisten toimijoiden kanssa
Sovitaan juurrutettavan asian periaatteista ja toimenpiteistä maakunnassa
 
Konsensuksen sopimista varten kootaan Konsensuksen rakentajat -ryhmä

Vastuutaho asettaa/kutsuu ryhmän ja sen vetäjän
Ryhmää johtaa alueen kokenut asiantuntija / auktoriteetti
Kokoukset valmistelee vastuutaho
Kokoontuu 2-3 kertaa ennen allekirjoituksia
 
Yhteisymmärrys muodostetaan maakunnan tasolla tekemällä ns. konsensussopimus 

Sisältää mahdollisuuksien mukaan kehittämiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset, sovittavat toimintatavat/ -mallit, indikaattorit, vastuut jne.
Konsensuksen sopimistilaisuudessa ovat mukana kaikki keskeiset toimijat ja Konsensuksen rakentajat -ryhmä
Toimenpiteissä voi olla esimerkiksi minimi-maksimi –ajattelua
Konsensussopimusta voi soveltaa muissa maakunnissa

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täydentyy.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Konsensussopimusta voi soveltaa muissa maakunnissa. Alla olevista liitteistä löytyy esitys koko konsensussopimusprosessista. Liitteinä on myös Päijät-Hämeen konsensuksenrakentajien 1. esitys sovittavista asioista sekä yhteisen keskustelun pohjalta tarkentunut 2. esitys. Näistä ehdotuksista muotoutuu varsinainen sopimus, joka allekirjoitetaan. 

 

 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Työllisyys Sopimukset Maakunnat Osatyökykyisyys Hallinto

Ilmiöt

Työn ja työttömyyden murros

Kohderyhmä

Työikäiset