Kouluilla  tarkoitettu  nepsyopas. Sisältää tietoa  tukikeinoista kouluun, käytännön vinkkejä ja  perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja  oppimishäiriöistä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Koulun Nepsykansio
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kouluilla  tarkoitettu  nepsyopas. Sisältää tietoa  tukikeinoista kouluun, käytännön vinkkejä ja  perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja  oppimishäiriöistä. 

Toteutuspaikka
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Liitteet ja linkit

Tekijä

Maiju Hakuni

Luotu

31.08.2023

Viimeksi muokattu

19.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Koulujen nepsykansio kertoo perustietoa koulujen henkilökunnalle ja miksei neurokirjon lasten vanhemmillekin. Se sisältää myös vinkkejä tuen rakentamiseen koulun arjessa ja sinne on koottu tehtävämateriaaleja. 

Luvut ovat: 

Tuen rakentaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, koulun arki, keskittyminen,  kuormittuminen, oppimisvaikeudet, nuoret ja perustietoa neuropsykiatrisista häiriöistä

Toimintaympäristö **

Neurokirjon lapset ja nuoret tarvitsevat tukea arkiympäristöönsä. Koulussa vaaditaan paljon taitoja, joiden kehitys on hitaampaa neurokirjon lapsilla. Koulu on myös kuormittava ympäristö. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Tuen kohderyhmänä on ammattilaiset, joiden ymmärrys lisääntyy. Tuesta hyötyvät kuitenkin kaikki lapset ja erityisesti neurokirjon lapset. Kohteena ovat esikouluikäiset ja peruskouluikäiset lapset ja nuoret. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kansio viedään rehtorikokouksiin valmiiksi printattuna. Sivistysjohtajat ovat hyväksyneet kansion ja rehtorit vievät kansiot kouluihinsa. Tarkoitus on käydä kansiota yhdessä läpi koulun henkilökunnan kanssa esimerkiksi perehdytysvideota katsoen. 

Kansio toimii hyvin myös uusien opettajien perehdytysmateriaalina. 

Nepsykaappiin olisi hyvä koota nepsykansio ja lisäksi koulun nepsyvälineitä (timetimer, aistityynyjä jne), joita voi lainata nimilappu jättäen. Näin ne myös palautuvat kaappiin ja ovat kaikkien saatavilla. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kansio tulee toivottavasti antamaan ideoita varhaiseen tukeen koulussa ja opettajien asenteen muuttumiseen, kun ymmärrys lasten hankaluuksien takana olevista syistä lisääntyy. 

Palaute on ollut hyvin positiiivista, mutta kansio on vasta jalkautunut. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

VArhaiskasvatukseen on toivottu samanaiheista kansiota. Kansion toteutus oli vaativaa, kun ikäryhmä on laaja ja lapsen iän mukana haasteetkin muuttuvat. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä