Peruskoulu

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Integraatio
Mielenterveyspalvelut
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Savossa LUMO-hankkeen tuella kehitetty teoreettinen toimintamalli lastensuojelun pitkäaikaisen vaativan sijaishuollon yksikköön, jossa on huomioitu integratiivinen yhteistyö nuorisopsykiatria

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Fysioterapia
Peruskoulu
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Koulufysioterapia on kouluympäristössä toteutettava matalan kynnyksen toiminta; ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimet koululaisten ja opiskelijoiden fyysisen toimintakyvyn lisäämiseksi se

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Monialaisuus
Verkostot
Kuntoutus
Peruskoulu
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Opiskelijat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintaterapeutin tehtävänä oli kerätä tietoa varhaiseen puuttumiseen ja matalankynnyksen tuen järjestämiseen oppimisympäristössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Turvallisuus
Varhaiskasvatus
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta (2019–2022).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Rikoksentorjunta
Hyvinvointi
Turvallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen
Peruskoulu
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PEPP-nettisivusto  on Nykterhetsförbundet Hälsä och Trafic omistama näyttöön perustuvaa tietoa päihdekasvatuksesta. Sivusto toimii tukena opettajille koulussa tapahtuvaan päihdekasvatukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Toisen asteen koulutus
Neuvola
Nuorisotyö
Mielenterveys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mieli kasvussa –toimintamallissa koko kasvuympäristön yhteisö edistää voimavaralähtöisesti jäsentensä mielenterveyttä ja rakentaa mielenterveyttä vahvistavaa toimintakulttuuria neuvolassa, ala- ja

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Turku
Aihealueet
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa jalkaudutaan kouluakäymättömien lasten koteihin auttamaan taustalla olevissa syissä ja mahdollistamaan koulun käyntiä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Peruskoulu
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Juteltaisko? -oppitunnit ovat tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän vanhemmilleen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Päihteet ja riippuvuudet
Peruskoulu
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hubu® on ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa jokaiselle kohderyhmälle tarvittavi