Kuntoutukseen ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla

Kuntoutusalan ammattilaisen vastaanotolle ohjaudutaan usein toisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ohjaamana. Kuntoutukseen ohjautumisen kuvaaminen edistää ihmisen kuntoutukseen pääsyä ja nopeuttaa avun saamista.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kuntoutukseen ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntoutusalan ammattilaisen vastaanotolle ohjaudutaan usein toisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen ohjaamana. Kuntoutukseen ohjautumisen kuvaaminen edistää ihmisen kuntoutukseen pääsyä ja nopeuttaa avun saamista.  

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kuntoutuspalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

30.09.2022

Viimeksi muokattu

21.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kuntoutuksen palvelualueen eri palveluihin ohjautumista on kuvattu huoneentauluiksi. Ammattilaiset, jotka ovat työssään tekemisissä asiakkaiden kanssa, joilla voi olla myös kuntoutuksen tarpeita, voivat hyödyntää huoneentaulujen tietoa asiakkaan ohjaamisessa. Tavoitteena on, että asiakas ohjautuisi palveluun sujuvasti eikä ohjautumisreitin selvittely veisi ammattilaiselta turhaan aikaa ja viivästyttäisi asiakkaan kuntoutukseen pääsyä. 

Lasten ja nuorten palvelujärjestelmää on avattu työkaluksi, jota ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä voisivat hyödyntää työssään toteuttaakseen vastuullista asiakasohjausta eli auttaakseen perheitä palveluihin ohjautumisessa ja tiedon välittämisessä palveluista. 

Toimintaympäristö **

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet -oppaan mukaan kuntoutuksen palveluihin ohjaamiselle ja palveluiden koordinoinnille on tunnistettu valtakunnallisesti tarve ja kuntoutukseen ohjaavaan ja palveluita koordinoivan ammattihenkilön tulee tuntea kuntoutuspalvelujärjestelmä ja tietää kuntoutukseen ohjautumisesta. 

Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa lasten ja nuorten kohdalla mainitaan vastuullisen asiakasohjauksen työote, jolla tarkoitetaan, että ammattilaiset ottavat vastuuta asioiden hoidosta yhdessä perheen kanssa ja auttavat perheitä ja lapsia palveluihin ohjautumisessa. Tällä hetkellä palveluiden koordinointi jää usein kokonaan perheiden vastuulle, mikä kuormittaa monialaisten palveluiden tarpeessa olevia perheitä. Edellä mainitussa Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa on mainittu myös, että vastuullinen asiakasohjaus vaatii palvelujärjestelmän tuntemista ja että palvelujärjestelmän tuntemusta tulisi vahvistaa sekä perustason että erityistason kuntoutuspalveluissa. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuntoutukseen ohjautumista ja palvelupolkua auki kuvaamaan kutsuttiin ammattilaisia, jotka työskentelevät osana palveluja tai palvelujärjestelmää ja he tietävät ohjautumisen ja ohjautumisessa olevat haasteet. 

Muiden sote-alan ammattilaisten kanssa on keskusteltu asiakasohjaukseen liittyvässä tapahtumassa ja muut ammattilaiset ovat kertoneet, että heillä on kokemus, että he eivät tiedä riittävästi kuntoutukseen ohjautumisesta ja heidän tulee usein selvitellä asioita osatakseen ohjata asiakkaansa tarvittavaan kuntoutuspalveluun. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kootusta ja tehdystä materiaalista (huoneentaulut ja lasten ja nuorten kuntoutuspolku) tiedotetaan ammattilaisia, jotka hyötyvät siitä. Kuntoutukseen ohjautumisen huoneentauluista kerrotaan asiakasohjaukseen liittyvässä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tapahtumassa ja kuntoutusalan ammattilaisten aamukahveilla marraskuussa ja lisäksi suunnitteilla on muuta tiedottamista. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Huoneentauluja ja lasten ja nuorten kuntoutuspolkua työstämässä olevien ammattilaisten tieto palveluihin ohjautumisesta on lisääntynyt ja vahvistunut. 

Tavoitteena on, että tuotetun materiaalin avulla myös muiden palvelualueiden ammattilaisten tietoisuus kuntoutukseen ohjautumisesta lisääntyy ja vahvistuu.   

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ohjautumisen kuvaaminen vaatii yhteistä päätöstä ja selvitystä asian tarpeesta. Palvelualuejohdon päätös motivoi ammattilaisia osallistumaan palveluun ohjautumisen kuvaamiseen. 

Palveluun ohjautumisen kuvaaminen ja kuntoutuspolun auki kirjaaminen ovat sovellettavissa muihinkin palveluihin ja palvelualueille. 

Ohjautumisen kuvaamista auttavien kysymysten laadinta tukee kuvauksen laadintaa ammattilaisten kanssa. 

Kansikuva
Valkoinen nuoli oikealle sinisen ympyrän sisällä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä