Lääkintälaitelaiterekisterin käyttöönotto Päijät-Soten kotiin vietävissä palveluissa. Tarkoituksena oli ottaa käyttöön yksi alusta, jonka kautta asiakaiden luona olevien laitteiden elinkaarihallintaa pystytään toteuttamaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lääkintälaiterekisterin käyttöönotto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lääkintälaitelaiterekisterin käyttöönotto Päijät-Soten kotiin vietävissä palveluissa. Tarkoituksena oli ottaa käyttöön yksi alusta, jonka kautta asiakaiden luona olevien laitteiden elinkaarihallintaa pystytään toteuttamaan.

Toteutuspaikka
Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Kotiin vietävät palvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Jukka Grip

Luotu

02.01.2023

Viimeksi muokattu

06.09.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintamallin perusteella pystyy tunnistamaan lääkintälaiterekisterin käyttöönotolle oleellisia tekijöitä esimerkiksi hyvinvointialueen teknologiakoordinaatiota suunniteltaessa

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamallin kehittäminen lähti liikkeelle KOHTI-hankkeen projektityöryhmän tarpeesta parempaan lääkintälaitteiden seurantaan. Ennen ohjelmiston käyttöönottoa selvitettiin hyvinvointialueella käytössä olevat lääkintälaitteiden seurantaan tarkoitetut ohjelmistot. Näiden ohjelmistojen pääkäyttäjien kanssa tehtiin suunnitelma, minkä ohjelman käyttöä kotiin vietäviessä palveluissa on syytä lähteä edistämään. Edistämispäätöksen jälkeen tehtiin yhdessä toimittajan kanssa suunnitelma käyttöönotosta. Toimittaja esitti tässä yhteydessä tarjouksen, jonka perusteella tehtiin hankintapäätös. Hankintapäätöksen jälkeen suunniteltiin pääkäyttäjäkoulutukset etähoivayksikön kanssa. Koulutus suoritettiin puolipäiväisenä koulutuksena ja tämän lisäksi täydennettiin koulutuspakettia etäyhteyksin. 

Ohjelma oli käytettävissä keväästä 2023 eteenpäin. Laitteet vietiin ohjelmaan yksi kerrallaan ja tämän viennin toteuttamista suoritti hankehenkilöstö etähoivan resurssien vähäisyyden vuoksi. Laitteiden vientiin varattiin aikaa noin viikko täyttä työskentelyä, jonka jälkeen vanhoista kaavioista luovuttiin ja siirryttiin käytön vaiheeseen.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Henkilöstö

Henkilöstön mukaan ohjelmisto on osoittautunut helppokäyttöiseksi. Ohjelmiston avulla pystyy löytämään ajantasaiset laskutustiedot helposti. Eri laitteiden käyttöönottopäivät sekä lopetukset voidaan tarkistaa nopeasti laskutuspalavereja varten. Laitteiden hallinta yhden alustan kautta on osoittautunut hyväksi toimintatavaksi.  

Osittaisena haasteena on koettu tarpeettomien lainausviestien lähettäminen asiakkaille. Henkilöstö ei ole kokenut laitehallintaan käytetyn ajan isommin vähentyneen.  Laitteiden lisääminen aikaisemmasta ratkaisusta lääkintälaiterekisteriin on vaatinut henkilöresurssin käyttöä hanketyöntekijöiltä, koska tähän ei ole laitehallinnan työntekijöillä ollut aikaa.

Palvelujen laatu

Rekisteri tuottaa ajantasasaista tietoa laitemääristä sekä helpottaa laitehallintaa. Laitteiden huolto ja konfiguroinnit pysyvät paremmin ajantasalla rekisterin avulla. Ohjelman avulla laitehallinnan tietosuoja- ja turvallisuus kehittyi positiiviseen suuntaan. Lokitus ja laskutustietojen seuranta mahdollistuu ohjelman käyttönoton myötä.

Kustannukset

Laiterekisterin käyttöönotto lisäsi kustannuksia laitehallinnan osalta. Toisaalta palvelutuotannon näkökulmasta saavutettiin monenlaisia hyötyjä ja eri toiminnallisuuksien käyttöönotto tuotti synergiaetua myös apuvälinekeskuksen suuntaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Laiterekisterin käyttöönotto vaatii runsaasti resursseja erityisesti laitesiirtojen suhteen vanhasta järjestelmästä uuteen. Päivittäinen ohjelmiston käyttö vahvistaa työntekijöiden osaamista. Kyseisen ohjelmiston käyttöönotto on todella organisaatioriippuvaista, joten toimintamallin luominen täytyy miettiä, jokaisessa organisaatiossa palanen kerrallaan. 

Lääkintälaiterekisterin käyttöönotto on ollut haastattelujen mukaan onnistunut projekti, jonka tuotoksena on syntynyt erityisesti palvelujen laadun näkökulmasta onnistunut teknologinen ratkaisu. Ratkaisun käyttö jatkuu osana hyvinvointialueen tuotantoa.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä