Lapin alueen teknologisten ratkaisujen kehittäminen ikääntyneiden kotona asumista tukevissa palveluissa

Kotiin annettavien teknologisten ratkaisuiden nykytilan kartoitus. Hyväksi havaitun olemassa olevan teknologian laajentaminen. Uuden teknologian käyttöönoton kartoittaminen. Teknologiavastaavan työnkuvan määrittäminen. Teknologiaosaamisen varmistaminen ja vahvistaminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapin alueen teknologisten ratkaisujen kehittäminen ikääntyneiden kotona asumista tukevissa palveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotiin annettavien teknologisten ratkaisuiden nykytilan kartoitus. Hyväksi havaitun olemassa olevan teknologian laajentaminen. Uuden teknologian käyttöönoton kartoittaminen. Teknologiavastaavan työnkuvan määrittäminen. Teknologiaosaamisen varmistaminen ja vahvistaminen.

Toteutuspaikka
Lapin hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Raisa Similä

Luotu

16.11.2022

Viimeksi muokattu

20.01.2023
Ratkaisun perusidea **

teknologiaohjaajan tehtävänkuvan päivittäminen

etäkotihoidon toimintamallin kuvaaminen

lääkerobotiikan toimintamallin kuvaaminen

turvapuhelin toimintamallin kuvaaminen

teknologia käsikirja

arkea helpottavien apuvälineiden katalogi

Toimintaympäristö **

Tarkoituksena on tehdä Lapin hyvinvointialueen ikäihmisten palveluista helposti saavutettavia, asiakkaiden tarpeisiin sopivia ja kustannusvaikuttavia. Asiakaslähtöisyys on yksi tärkeimmistä periaatteistamme.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on ikäihmiset ja heidän omaiset.

Kehittäjäkahviloissa on kerrottu etäkotihoidosta ja muusta ikäihmisten kotiin annettavasti teknologiasta sekä havainnollistettu etäkotihoitoa etäkotihoitolaitteella. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hyvinvointi teknologiavastaavan ja -ohjaajan tehtävänkuvan päivittäminen.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä