Pelillistetty kysely on tapa oppia tuntemaan lasta ja kerätä tietoa lapsen tilanteesta ja toiveista ennen kohtaamista lapsiperhepalvelun kanssa. Kysely on pelillistetty, jotta sen vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja kivaa lapselle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lapsi mukaan- kysely
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelillistetty kysely on tapa oppia tuntemaan lasta ja kerätä tietoa lapsen tilanteesta ja toiveista ennen kohtaamista lapsiperhepalvelun kanssa. Kysely on pelillistetty, jotta sen vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja kivaa lapselle.

Toteutuspaikka
Etelä-Savon hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Taina Paananen

Luotu

09.01.2024

Viimeksi muokattu

05.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sosiaalityöntekijä lähettää lapselle tekstiviestin joka avulla hän pääsee vastailemaan pelaamalla kysymyksiin.

Työntekijän näkee kootusti vastaukset omalla työpöydällään jonka jälkeen hän voi lapsen tapaamisen yhdessä käydä esille nousseista asioista keskustelua tai ottaa nämä tulokset huomioon palvelutarpeenarvioinnissa. 

Toimintaympäristö **

Etelä-Savon hyvinvointialueen strategia ohjaa hyvinvointialueen strategista johtamista, poliittista ohjausta ja kehittämistyötä.

Arvot

Arvot kuvaavat merkityksellisyyttä ja tavoiteltavia asioita, jotka ohjaavat toimintaamme.

  • YHDENVERTAISUUS – Palvelumme ovat kaikkien lähellä ja tukena.
  • VAIKUTTAVUUS – Toimintamme on tarkoituksenmukaista ja vastuullista.
  • ASIAKASLÄHTÖISYYS – Palvelemme asiakkaita inhimillisesti ja arvostavasti.
  • ROHKEUS – Uudistumme luovasti ja ennakkoluulottomasti.
  • TURVALLISUUS – Luomme turvaa asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.

Visio

Visio tiivistää organisaation tavoitteleman tulevaisuudentilan ja päämäärän, joka halutaan saavuttaa. Etelä-Savon hyvinvointialueen visio on:

Paras työpaikka.

Palveluiden suunnannäyttäjä.

Haluttu kumppani.

Laadulliset tavoitteet

Tavoitteet mahdollistavat asetetun vision toteutumisen.

Kestävä ja mahdollistava talous

Ennustettava talous luo kestävyyttä ja toiminnan tehokkuus avaa mahdollisuuksia. Ennustettavuus ja vaikuttavuus vaatii kokonaisvaltaista tiedolla johtamista ja suunnitelmallisuutta. Alueellisen ja kansallisen edunvalvonnan merkitys on suuri.

Sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut lähellä

Kokoaan suuremmat asiakaslähtöiset palvelut ja toimivat palvelupolut. Ennaltaehkäisevien ja ihmistä lähellä olevien palveluiden kehittäminen. Asiakaskokemuksen ja asiakastiedon hyödyntäminen. Suomen paras digitaalinen sote-keskus.

Paras ja joustavin työnantaja

Työnantajavetovoima vaatii hyvän johtamisen, osaavia työkavereita sekä molemminpuolista joustavuutta ja ketteryyttä. Työntekijöiden osallistuminen oman ja yhteisen työn kehittämiseen sekä riittävästi hajautetut esihenkilötyön vastuut.

Haluttu ja osallistava kumppani

Palveluiden monituottajaympäristön edelleen kehittäminen. Laaja-alainen verkostoyhteistyö. Hyvinvointialueen asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen uudet muodot. Yleinen alueellisen hyvinvoinnin edistäminen.

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyttöönotto vaatii yhteistyötä Eloisan kanssa, jotta digitaalinen sovellus ja sen ympäristö voidaan mahdollisesti monistaa käyttöön. Tämän jälkeen organisaatio, tässä tapauksessa sijaishuolto, tulee kouluttaa uuden digipelin käyttöön sekä tehdä tutuksi sen mukana tulevaan prosessiin. Hyväksi todettu tapa ottaa digipeli käyttöön on tehdä aluksi kevyt koekäyttö ja tämän jälkeen asteittainen laajempi käyttöönotto.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lapsi mukaan -kyselyn avulla saadaan lapsen ääni paremmin kuuluville palvelutarpeenarvioinnin yhteydessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Tällä hetkellä toimintamallia on testattu ja käytetty sijaishuollossa. Toimintamallin soveltaminen muille osa-alueille vaatii pelin sisällöllisen muotoilun, jotta kysymykset palvelevat toista toimialuetta/sovellusaluetta. Ts. Sijaishuollossa käytetty kysymyspatteristo ei suoraan ole käytettävissä esimerkiksi terveydenhuollossa vaan sisältöä tulee muokata terveydenhuoltoon sopivaksi. Myös prosessi ja käyttäjien roolit tulee arvioida. Teknisen toteutuksen osalta ratkaisu skaalautuu myös muille alueille eli varmistettava on lähinnä palvelun sisällön ja käyttötapausten soveltuvuus.

Kansikuva
Lapsi mukaan -kysely

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis