Palvelutarve

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Palvelutarve
Toimintakyky
Arviointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois - Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on, että RAI käytössä kaikissa ikäihmisten palveluissa viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko
Phenomena
Robotisaatio ja tekoäly
Blogikirjoitus
Ingress

Dataa ja tekoälyä hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Palvelutarve
Kuntoutus
Sosiaalihuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kymenlaakson TulKoti-hankkeen tuella kirjattu käytössä oleva toimintatapa toteuttaa kuntoutustarpeen arviointia osana asiakasohjauksen tekemää palvelutarpeen arviointia Kymenlaakson alueella. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Lastensuojelu
Perhepalvelut
Palvelutarve
Monialaisuus
Yhteistyö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa monialaisesti sekä asiakkaita osallistaen kehitetty lapsen ja perheen monialainen palvelutarpeen arviointi -malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Monialaisuus
Arviointi
Prosessien kehittäminen
Palvelutarve
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvaus lapsen tai nuorten palvelutarpeen arvioinnin prosessista monialaisen työn näkökulmasta. Kuvataan monialaisen tapaamisen toimintamallia lapsiperheiden sosiaalityössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Lainsäädäntö
Palvelutarve
Perhepalvelut
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Lastensuojelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Materiaalin tarkoituksena on tukea työntekijöitä lapsen ja hänen perheensä palvelutarpeen arvioinnin (SHL 36 §, LSL 26 §) tekemisessä ja siihen liittyvän lainsäädännön soveltamisessa käytäntöön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Aihealueet
Arviointi
Lastensuojelu
Monialaisuus
Palvelutarve
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintakortit ohjaavat laadukkaaseen monitoimijaiseen yhteistyöhön lapsen asioissa ja niillä kuvataan, kuinka lapseen liittyvän huolen puheeksi ottamisesta edetään lastensuojeluilmoituksen tai yht

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Segmentointi
Palvelutarve
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveyspalveluiden ja sosiaalihuollon yhteinen asiakkuussegmentointimalli. Mallin tarkoituksena on tukea henkilöstöä ohjaamaan asiakasta tarvittavien palveluiden piiriin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uusimaa
Aihealueet
Kotona asuminen
Turvallisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Palvelutarve
Kuntoutus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Arviointi- ja kotikuntoutuspalvelun (ARKI) toimintamallin edelleen kehittämisen myötä toiminta on vaikuttavampaa niin asiakkaan kuin organisaation näkökulmasta kun ikääntynyt kotona asuva saa kohta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Henkilökohtainen apu
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Palvelutarve
Osallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digipalvelussa nuori arvioi omaa hyvinvointiaan 10 kysymyksen avulla. Hänelle tarjotaan vastausten perusteella yhteenveto omasta tilanteestaan ja vaihtoehtoja hyvinvoinnin tueksi.