Palvelutarve

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja palvelupäätöksen teko koko hyvinvointialueella sekä keskittää se Seniori-Infoon. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Asumispalvelut
Päihdepalvelut
Palvelutarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satakunnan hyvinvointialueella yksikköön on keskitetty kaikki satakuntalaisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden asumispalveluiden tarpeenarviot ja päätökset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen malli ennakoi 60-64 -vuotiaiden tulevaa palveluntarvetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelutarve
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelillistetty kysely on tapa oppia tuntemaan lasta ja kerätä tietoa lapsen tilanteesta ja toiveista ennen kohtaamista lapsiperhepalvelun kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perhepalvelut
Sosiaalihuolto
Palvelutarve
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukainen, hyvin laajasti ja eri sisältöisesti toteutettu palvelu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus
Palvelutarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Riskien etsimisen ja tunnistamisen (RET)- prosessin Miten menee-malli sekä mallista jalostettu jatko-ohjaustahot käsikirja eri riskeihin perustuen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Moniammatillisuus
Terveyssosiaalityö
Palvelutarve
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi loivat yhdessä väylän hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluide

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakaslähtöisyys
Yhdenvertaisuus
Palvelutarve
Kotihoito
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on asiakkaiden yhdenvertaisuuden edistäminen,  palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen sekä palveluiden oikea ja tarpeenmukainen kohdentuminen. 

Themes
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelutarve
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Blogikirjoitus
Ingress

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Soitessa tartuttiin härkää sarvista ja rakennettiin paljon palveluja käyttäville asiakkaille monipalveluprosessi.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Työkyky
Työttömyys
Osatyökykyisyys
Varhainen tunnistaminen
Palvelutarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Työttömien työ- ja toimintakyvyn malli kuvaa työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittelyn prosessia ja palveluja.