Asiakasosallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savo
Keski-Suomi
Pohjois-Karjala
Pohjois-Savo
Aihealueet
Lastensuojelu
Monialaisuus
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hanke tarjosi tukea systeemisen ajattelu- ja toimintatavan käytäntöön soveltamiseen Itä-Suomen yhteistyöalueen monitoimijaisessa lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomi
Aihealueet
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

LUMO-hankkeessa kehitettiin lastensuojeluun kokemusasiantuntijatoiminnan rakenne Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kotihoito
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään kotihoidon asiakaskokemustiedon mittaristoa terveyden- ja hyvinvointilaitoksen (THL) kansallista kysymyspatteristoa hyödyntäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli tarjoaa työkalun asiakasosallisuuden kehittämistyölle ohjeistaen vaihe vaiheelta eri osa-alueiden käsittelyyn.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Perheet
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli systeemiselle perhekeskuksen kehittämiselle, jossa yhteinen työ muodostuu perheiden tarpeen ympärille, mukaan kutsutaan tarvittavat toimijat ja työskennellään systeemisellä työotteell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaa
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakasosallisuutta tukeva yhteiskehittämisen malli on kehitetty toiminnalliseksi välineeksi tukemaan palveluntarjoajan asiakasosallisuuden vahvistamista sekä strategista kehittämistyötä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittäjäasiakkaiksi haettiin ilmoituksilla koillisen alueen asukkaita, joilla on omakohtaista kokemusta sote-palveluista asiakkaana tai läheisenä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Tietojohtaminen
Palvelumuotoilu
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Organisaatiotason toimintamalli systemaattiseen asiakaspalautteiden keräämiseen ja käsittelyyn sekä palautteiden hyödyntämiseen​.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Monialaisuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkaan vastuutyöntekijä nimetään osana monialaista verkostotyötä. Vastuutyöntekijän rooli on toimia asiakkaan yhteyshenkilönä sekä palvelukokonaisuuksien yhteensovittajana.