Asiakasosallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Toimintakyky
Asiakasosallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Vammaispalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keski-Suomen HVA:n vammaispalveluiden käyttöön on kehitetty yhteistyössä selkokielinen toimintakyvyn tiedote.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoite on kehittää etäkonsultaatioiden toimintamalli Satakunnan hyvinvointialueelle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Laatutyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemustoiminnan vastuullisuuden sydän merkitsee, että kokemuskoulutuksia järjestävä organisaatio koordinoi ja tukee kokemustoimintaa vastuullisesti myös koulutusten jälkeen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Ammatillinen koulutus
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Asiakasosallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tässä mallissa kokemusasiantuntijaksi (-toimijaksi/-osaajaksi) on mahdollista opiskella esimerkiksi järjestöissä, hyvinvointialueilla ja oppilaitoksissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Sosiaalihuolto
Asiakasosallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla vahvistetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua jälkihuollon ja koulun välillä​ luomalla selkeät prosessit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Lastensuojelu
Vaikuttavuus
Asiakasosallisuus
Asiakaspalaute
Perhepalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen työotteen vahvistaminen Etelä-Savon hyvinvointialueella. Kertauskoulutuksen  järjestäminen lapsiperhepalvelussa ja lastensuojelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisen taustalle kerättiin tietoa toisen asteen opiskelijoille kohdennetulla kysely

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelutarve
Sosiaalihuolto
Digitaaliset palvelut
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pelillistetty kysely on tapa oppia tuntemaan lasta ja kerätä tietoa lapsen tilanteesta ja toiveista ennen kohtaamista lapsiperhepalvelun kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Vaikuttavuus
Psykososiaalinen tuki
Dialogisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palautetietoinen työskentely (FIT, Feedback Informed Treatment) on tutkimustietoon perustuva asiakaslähtöinen lähestymistapa sosiaali- ja terveysalan asiakastyön arviointiin sekä laadun ja vaikutta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Asiakaslähtöisyys
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäisen ja kansallisesti yhteensopivan asiakaspalautteen keruun kehittäminen Helsingin kaupungin sote-palveluissa.