Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten kuntoutuksen prosessien kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lasten fysio- ja toimintaterapian arviointi- ja kuntoutusprosessien muotoilu ja yhtenäistäminen Kymenlaakson alueella.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson lasten kehitykselliset palvelut, lasten kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juuli Kokkonen

Luotu

07.11.2022

Viimeksi muokattu

11.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Lasten fysio- ja toimintaterapian prosessien kuvaamisen ja kehittämisen on tarkoitus tukea niiden sujuvaa toteutumista niin työntekijöiden kuin asiakkaan näkökulmasta. Tavoitteena on luoda yhtenäiset raamit arviointi- ja kuntoutusprosesseille.

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon lasten kuntoutus toteutuu laajalla alueella neljässä eri toimipisteessä: Kotka, Hamina, Kouvolan keskusta, Keltakankaan perhekeskus. Tämän myötä on tullut tarve lasten kuntoutuksen prosessien yhtenäistämiselle alueellisten erojen välttämiseksi, jotta Kymenlaakson asukkaat voisivat saada mahdollisimman samanlaista palvelua asuinkunnastaan riippumatta.

Valtakunnallisestikin näkyvä lasten kuntoutuksen tarpeen suuri määrä vaatii sujuvia prosesseja, jotta pystyttäisiin mahdollistamaan oikea-aikaisen kuntoutuksen toteutuminen. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on lasten fysio- ja toimintaterapia. Yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi on toteutettu kehittämisaamupäiviä sekä työskentelyä Teams-sovelluksen välityksellä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Prosessien kehittäminen vaatii niin lasten kuntoutuksen terapeuttien kuin heidän esihenkilöstönsä sitoutumista kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön on varattava riittävästi työaikaa. Prosessien käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön vaatii suunnittelua ja arviointia kehittämisen eri vaiheissa. Prosessit ovat jatkuvasti kehittyviä, joten jatkosuunnitelma prosessien ylläpitämiseen ja säännölliseen tarkistukseen ja jatkokehittämiseen on syytä tehdä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä