Lasten kuntoutuksen sähköisen ajanvarauksen kehittäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1 ja I4)

Toimintamallissa kuvataan kaksi lasten kuntoutuksen sähköisen ajanvarauksen palvelua. 

  • Lasten fysioterapeutin vastaanoton ajanvaraus 0-18kk ikäisille lapsille
  • Lasten toimintaterapeutin seurantakäyntien ja terapiajaksojen sähköinen ajanvaraus

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten kuntoutuksen sähköisen ajanvarauksen kehittäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella (RRP, P4, I1 ja I4)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan kaksi lasten kuntoutuksen sähköisen ajanvarauksen palvelua. 

  • Lasten fysioterapeutin vastaanoton ajanvaraus 0-18kk ikäisille lapsille
  • Lasten toimintaterapeutin seurantakäyntien ja terapiajaksojen sähköinen ajanvaraus
Toteutuspaikka
Kymenlaakson hyvinvointialue, perhekeskuksen terveyspalvelut, lasten kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Katri Alakunnas

Luotu

29.04.2024

Viimeksi muokattu

10.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Lasten fysioterapeutin vastaanotto 0-18kk: Lähettävät taho arvioi yhdessä huoltajien kanssa lapsen tarpeen tavata fysioterapeutti. Lähettävä taho tekee fysioterapiaan ohjautumisohjeiden mukaisesti konsultaation, ja ohjaa huoltajan varaamaan aika digitaalisesta asiointipalvelusta. Huoltaja saa suullisen ja kirjallisen ohjeen, mistä ja miten vastaanottoaika varataan. Ajanvarauksen lisäksi huoltaja pääsee perumaan ja siirtämään varattua aikaa.

Asiakkaat, ketkä eivät pysty varaamaan aikaa digitaalisen asiointipalvelun kautta, voivat hoitaa ajanvarauksen puhelimitse. Tulkin välityksellä asioivat asiakkaat saavat tiedon ajanvarauksesta fysioterapeutilta. Lähettävä taho kirjaa asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnitelmaan tiedon, varaako asiakas ajan itse vai välittääkö fysioterapeutti tiedon asiakkaalle ajasta.

Lasten toimintaterapeutin vastaanotto: Lapsella on tarve toimintaterapeutin seurantakäynneille tai terapiajaksolle. Toimintaterapeutti antaa suullisen ja kirjallisen ohjeet huoltajalle, mistä ja miten tulevat vastaanottoajat varataan. Toimintaterapeutti luo ajanvarausoikeuden, jolla huolta pääsee varaamaan, perumaan ja siirtämään alle 12-vuotiaan lapsen ajat puolesta asioinnin kautta.

Toimintaterapeutti varaa vastaanotolla ajat yli 12-vuotiaille tai lapsille, joiden huoltajilla ei ole mahdollisuutta tehdä ajanvarausta vahvaa tunnistautumista käyttäen. Aikojen peruminen ja siirtäminen on mahdollista tehdä ottamalla yhteyttä puhelimitse lasten kuntoutuksen yksikköön.

Toimintaympäristö **

Lasten kuntoutus on osa lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettuja perhekeskuksen palveluja. Kymenlaakson hyvinvointialueella perusterveydenhuollon lasten kuntoutus kuuluu hallinnollisesti osaksi perhekeskuksen terveyspalveluja. Lasten kuntoutuksen palveluihin tullaan terveydenhuollon ammattilaisena ohjaamana esimerkiksi neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta. Lasten kuntoutuksessa työskentelee fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja ja puheterapeutteja.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lasten kuntoutuksen asiakkaat kuuluvat perhekeskuksen palvelujen piiriin. Perhekeskuksen asiakkailta on kysytty eri yhteyksissä toiveita digitaalisten palvelujen kehittämisestä. Palautteissa on noussut esiin toive digitaalisten palveluiden laajentamisesta, muun muassa sähköisestä ajanvarusmahdollisuudesta eri perhekeskuksen palveluihin. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt