Tarkoituksena on yhtenäistää ja koostaa yhteen lasten fysio- ja toimintaterapian palvelut. Palveluiden kuvaaminen luo yhtenäiset raamit kuntoutuksen toteuttamiselle sekä rajanpintatyöskentelyyn sidosryhmien kanssa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Lasten kuntoutuspalveluiden kuvaaminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää ja koostaa yhteen lasten fysio- ja toimintaterapian palvelut. Palveluiden kuvaaminen luo yhtenäiset raamit kuntoutuksen toteuttamiselle sekä rajanpintatyöskentelyyn sidosryhmien kanssa.

Toteutuspaikka
Kymenlaakson lasten kehitykselliset palvelut, lasten kuntoutus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juuli Kokkonen

Luotu

10.11.2022

Viimeksi muokattu

11.11.2022
Ratkaisun perusidea **

Lasten fysio- ja toimintaterapian palvelukuvauksien tekeminen eri asiakasryhmille selkeyttää palveluiden sisältöä ja yhtenäistää toimintatapoja Kymenlaakson eri alueiden välillä. Palvelukuvaukset toimivat työkaluna fysio- ja toimintaterapeuteille, tuovat palveluiden sisältöä näkyväksi sekä helpottavat uuden työntekijän perehdyttämistä.

Toimintaympäristö **

Kymenlaaksossa perusterveydenhuollon lasten kuntoutus toteutuu laajalla alueella neljässä eri toimipisteessä: Kotka, Hamina, Kouvolan keskusta, Keltakankaan perhekeskus. Tämän myötä on tullut tarve lasten kuntoutuksen prosessien yhtenäistämiselle alueellisten erojen välttämiseksi, jotta Kymenlaakson asukkaat voisivat saada mahdollisimman samanlaista palvelua asuinkunnastaan riippumatta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä on lasten fysio- ja toimintaterapia. Yhteiskehittämisen mahdollistamiseksi on toteutettu kehittämisaamupäiviä sekä työskentelyä Teams-sovelluksen välityksellä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lasten kuntoutuspalveluiden kuvaaminen vaatii niin lasten kuntoutuksen terapeuttien kuin heidän esihenkilöstönsä sitoutumista kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön on varattava riittävästi työaikaa. Palvelukuvauksien käyttöönotto ja juurruttaminen käytäntöön vaatii suunnittelua ja arviointia kehittämisen eri vaiheissa. Palvelukuvauksien säännölliseen tarkistukseen ja tarvittavaan päivittämiseen tulee tehdä suunnitelma.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä