Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelupolku
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Varhainen tunnistaminen
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa IBD-potilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa tyräpotilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Kotihoito
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Säännöllisen kotihoidon muistiasiakkaan hoito- ja palveluketjun tavoitteena on tarjota hyödyllistä tietoa asiakkaille ja heidän läheisilleen sekä yhtenäistää muistisairaiden hoitoa ja ammattilaiste

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Muistisairaudet
Palvelupolku
Varhainen tunnistaminen
Ennaltaehkäisy
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa muistisairaan henkilön tarvitsemat palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Vanhemmuus
Perhekeskus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Psykososiaalinen tuki
Perhepalvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueen perhekeskuksen käsikirjassa kuvataan perhekeskuksen tehtäviä kuten vanhemmuudessa ja parisuhteessa tukemista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Vammaisuus
Kehitysvammaisuus
Prosessien kehittäminen
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut  varhaisen tuen palveluista ns. raskaimpiin palveluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakastyö
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon hankesalkkujen yhteistyönä on laadittu Pirkanmaan hyvinvointialueelle yhteisen suostumusten hallinnan tiekartta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Järjestäminen
Prosessien kehittäminen
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Keusotessa tunnistettiin tarve järjestäjäosaamisen vahvistamiselle, jossa palveluketjut toimivat järjestäjäohjauksen työkaluna.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Moniammatillisuus
Matalan kynnyksen palvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Elintavat
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten osaamista, yhtenäistää toimintakäytäntöjä ja ohjausmateriaaleja sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä jalkauttamalla Suomen Sydänliiton Neuvokas per