Palvelukokonaisuudet ja -ketjut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Kuntoutus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Asiakassegmentointi
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkoituksena on yhtenäistää ja koostaa yhteen lasten fysio- ja toimintaterapian palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Elintavat
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Monialaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden elintapaohjauksen toimintamalli on suunnattu lapsiperheiden elintapaohjaukseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Mielenterveys
Järjestöt
Asiakasosallisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palveluketju laadittiin monialaisessa yhteistyössä Lapin tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen koordinoimana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Koko väestö
Omaiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevat Ilmiölähtöiset palveluketjukuvaukset on aloitettu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Vammaispalvelut
Vammaisuus
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Sosiaaliala
Terveyspalvelut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vammaisasioiden osaamiskeskus keskittää hyvinvointialueiden tasolla vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän erityisosaamisen, vahvistaa palveluiden integraatiota ja eri ammattilaisten välistä

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Aihealueet
Etäpalvelu
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Saatavuus
Saavutettavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli kehittää helposti muokattava toimintamalli etäkonsultaatioihin perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon.

Themes
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Pelastustoimi
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen -hanke tuotti käsikirjan, johon on koottu kattava paketti tietoa pelastustoimen palveluista, palvelukokonaisuuksien mallintamisesta sekä tarkastelun

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Koko väestö
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Itä-Uudellamaalla kolmen ensimmäisen palveluketjukuvausten pohjalta kuvatut asiakaslähtöiset visualisoinnit.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Perheet
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistisairaan palveluketjua on tehty Etelä-Pohjanmaan sote-rakenneuudistus- ja IkäKoti(TulKoti)-hankkeessa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Työkyky käyttöön -hanke on osa STM:n rahoittamaa Työkykyohjelmaa, jossa kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat kehittämishankkeita.