Meidän Teatteripeli- osallistava teatterihanke yhdistäen pelipedagogiikkaa ja teatteritaidetta

Meidän Teatteripeli-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen teatteritaiteeseen pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Hankkeen osallistujat otetaan mukaan luomaan, toteuttamaan ja pelaamaan hauskaa ja interaktiivista teatteripeliä Seppo-pelialustalle.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Meidän Teatteripeli- osallistava teatterihanke yhdistäen pelipedagogiikkaa ja teatteritaidetta
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän Teatteripeli-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen teatteritaiteeseen pelipedagogiikkaa hyödyntäen. Hankkeen osallistujat otetaan mukaan luomaan, toteuttamaan ja pelaamaan hauskaa ja interaktiivista teatteripeliä Seppo-pelialustalle.

Toteutuspaikka
Helsinkiläiset peruskoulut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Muu ministeriö

Luotu

10.06.2021

Viimeksi muokattu

01.10.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Toimintaympäristö **

Meidän Teatteripeli -hankkeen tavoitteena on lisätä ja vahvistaa lasten ja nuorten kaverisuhteita, yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kokemusta. Sekä suunnittelutyöpajoissa että teatteripelissä oppilaat saavat itse ja oman pienryhmänsä kanssa ideoida ja keskustella ja sitä kautta luoda omia teatterikohtauksia, tekstejä, äänimaailmoja jne. samalla teatterin eri osa- alueisiin tutustuen. Omien näkemysten ja ajatusten esiintuomista rohkaistaan. Oppilaat saavat myös mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan oman luokkansa kanssa sekä kaikkien peliin osallistuneiden oppilaiden kesken.

Hankkeen tavoitteena on myös tuoda lapsille ja nuorille iloa, hauskaa ja mukavaa yhteistä tekemistä. Hanke antaa myös tietoutta teatteritaiteesta ja kulttuurista. Hanke on mahdollista toteuttaa koronarajoituksista huolimatta: suunnittelutyöpajoihin osallistuminen ja teatteripeli- tapahtumat voidaan toteuttaa kouluihin etäyhteyksin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Pelillisyys on lapsille ja nuorille tuttu, luonteva ja innostava käyttöliittymä erilaisten sisältöjen käsittelyyn. Pelipedagogiikassa korostuvat toiminnallisuus, elämykset, palkitsevuus, leikillisyys ja vuorovaikutus, jotka kaikki soveltuvat erinomaisesti taidesisältöjen käsittelyyn. Hankkeen tavoitteena on lisätä taidesisältöjä pelimaailmaan ja kannustaa ja rohkaista nuoria sekä teatteritaiteen tekemiseen että omien, juuri heille mieluisten pelien luovaan kehittelyyn. Seppo-pelialustaa käytetään paljon mm. koulujen oppimispeleissä ja se on monille oppilaille ja opettajille tuttu jo valmiiksi. Opettajien käyttökokemusten mukaan Seppo on saanut myös ujot ja varautuneet oppilaat mukaan työskentelyyn. Alustan helppokäyttöisyys ja suomenkielisyys tekee pelisuunnittelusta saavutettavaa ja hauskaa sekä kannustaa omien pelien tekemiseen myös jatkossa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä