Koulut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Espoo
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Elintavat
Koulut
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kehittää nuorten ylipainoa vähentävä toimintamalli ja sen mukainen, käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä hyödyntävä opetusmateriaali kuntiin.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tuki oikeasta paikasta (TOP) -hanke kehitti lastensuojelun monialaista yhteistyötä Länsi-Suomen yhteistyöalueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Koulut
Nuorisotyö
Aluekehitys
Suunnittelu ja visiointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti kaikkien kaupunkia!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Koulut
Vuorovaikutus
Ihmissuhteet
Leikki
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Meidän Teatteripeli-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa lasten ja nuorten osallistuminen teatteritaiteeseen pelipedagogiikkaa hyödyntäen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Koulut
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarjotaan opiskelijoille mahdollisuus kokeilla ohjatusti ja helposti vapaaehtoistoimintaan erilaisissa järjestöissä ja muissa yhteisöissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pori
Aihealueet
Kokeilu
Yhteiskehittäminen
Koulut
Mielenterveys
Kokemustieto
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tukiranka ry ja Kaarisillan yhtenäiskoulu pyysivät Kukunori ry:n Propellipäät -hankkeelta tukea koululle suunnatun kulttuuripajan yhteiskehittämisessä ja siihen liittyvän kokeilun toteuttamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Toimintakyky
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Koulut
Kunnat
Vaikuttavuus
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

SomeBodyn® ideana on vahvistaa ja eheyttää ohjattavien minäkuvaa, itsetuntoa ja toimintakykyä, heidän kykyään toimia arjessa ja sosiaalisissa suhteissaan.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Koulut
Varhaiskasvatus
Nuorisotyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ryhmässä nostetaan esille lasten/nuorten pärjäävyyttä ja onnistumisia sekä vahvistetaan sosiaalisia taitoja ohjatun harjoittelun kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaa
Aihealueet
Osallisuus
Koulut
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vanhemman väen koulupäivän aikana ikäihmisillä on mahdollisuus tutustua nykypäivän koululaisiin ja koulunkäyntiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Koulut
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Icehearts on pojille ja tytöille suunnattu varhaisen puuttumisen innovatiivinen toimintamalli. Se on pitkäkestoista, ammatillista kasvun tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa.