Hankkeessa luodaan matalankynnyksen palvelumalli jossa hyödynnetään olemassa olevia malleja sekä kehitetään HYVINVOINTIKORTTI  työvälineeksi heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille. Kehitetään mittaus ja seurantamalleja toimintaan. Kulttuuri ja luontopalvelut.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheille
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa luodaan matalankynnyksen palvelumalli jossa hyödynnetään olemassa olevia malleja sekä kehitetään HYVINVOINTIKORTTI  työvälineeksi heikossa taloudellisessa tilanteessa oleville perheille. Kehitetään mittaus ja seurantamalleja toimintaan. Kulttuuri ja luontopalvelut.

Toteutuspaikka
Kuusamo- Kalajoki kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Kuusamo
Kalajoki
Toimintamallin rahoittaja
Terveyden edistämisen määräraha
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Sari Lämsä

Luotu

25.08.2022

Viimeksi muokattu

12.10.2022
Toimintaympäristö **

Syrjäytyminen korostunut pandemian seurauksena. Yksinäisyys ja harrastamisen puuttuminen perheen arjessa on edesauttanut epätasa-arvoistumista palveluiden saavutettavuudessa. 

Tähtää paikallisesti perheiden hyvinvointia  tukemalla ja pilottiperheet, lapset , nuoret ovat kehittäjäasiakkaina mukana antamassa tietoa kentältä. 

Kansikuva
kutsu mainos kehittämään kulttuurikorttia

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet