Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa kehitetään monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on luoda monialaisen työn toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon välille ja selkeyttää yhteydenottoväyliä ja mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien ammattilaisten verkostoituminen.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialaisen yhteistyön kehittäminen
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa kehitetään monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on luoda monialaisen työn toimintamalli sosiaali- ja terveydenhuollon välille ja selkeyttää yhteydenottoväyliä ja mahdollistaa asiakkaan tarvitsemien ammattilaisten verkostoituminen.

Toteutuspaikka
Kymenlaakso, Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Virolahti
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Lilli Mäki

Luotu

20.09.2022

Viimeksi muokattu

27.12.2022
Ratkaisun perusidea **

Monialaisen yhteistyön toimintamallia lähdetään kehittämään pilotin kautta, joka alkaa lokakuussa 2022.  Pilotti kestää koko hankekauden ajan 12/2023 saakka. Toimintamallia jatkokehitetään yhdessä asiakkaiden ja ammattilaisten kanssa koko pilotin ajan. Tavoitteena on luoda malli ja rakenne monialaisen yhteistyön toiminnalle sosiaali- ja terveydenhuollon välille. Pilotin avulla luodaan monipalveluasiakkaalle selkeä palvelupolku ja vahvistetaan ammattilaisten välistä monialaisen työn osaamista. Pilotin päätyttyä tavoitteena on, että monipalveluasiakkaan palvelupolku on selkeä ja ammattilaiset kykenevät yhteistyöhön yli palvelurajojen. Asiakkaalle monialaisen yhteistyön parantuminen näyttäytyy saumattomana, eheänä siirtymänä palvelusta toiseen ja yhteen toimivina palvelukokonaisuuksina.

 Pilotissa vahvistetaan ammattilaisten kykyä monialaisen tuen tarpeessa olevien ihmisten tunnistamiseen, palvelutarpeen arviointiin ja monialaisen yhteistyön toteuttamiseen sote-keskuksissa.

Toimintaympäristö **

Kymenlaakson väestö vähenee voimakkaasti, ennusteen mukaan yhdeksän prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Eri muodoissa esiintyvä työttömyys on Kymenlaaksossa maan suurimpien joukossa, yhden vanhemman perheitä on paljon, pienituloisuus on yleistä ja väestön koulutustaso matala. Ikääntyneiden väestöosuus on maan suurimpien joukossa, ja syntyvyys on maan matalimpien joukossa. Alueella 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa ennusteen mukaan yli 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja huoltosuhteeseen ennustetaan rajua heikkenemistä samassa ajanjaksossa. Kymenlaaksossa keskuskaupunkien ja muun seudun välillä ei ole merkittävää eriytymistä aluetalouden tai demografian näkökulmasta. Alueen kaksinapaisuus (Kouvola, Kotka) vaikuttavat palveluverkon suunnitteluun.

Alueella on tarjolla paljon erilaista palvelua, niin kuntayhtymän kuin järjestöjen ja yhteisöjen tuottamana. Palveluverkosto voi kuitenkin näyttäytyä asiakkaalle vaikeaselkoisena ja lisäksi kuntakohtaisia eroja on paljon. Asiakkaan voi olla vaikea hakeutua palvelun äärelle.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Monialaisen työn pilotti alkanut 10/2022.

Juurruttaminen vaatii päätöksiä, sitoutumista, motivointia, koulutusta, mittareita ja viestintää sekä jatkokehittämistä palautteen perusteella.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Monialaisen työn pilotti alkanut 10/2022. Pilotin aikana on jo tehty havaintoja siitä, että monialaisen tiimin sosiaali- ja terveydenhuollon työparityöskentely nopeuttaa ja sujuvoittaa asiakkaan palveluprosessia.

 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhdellä työparilla ei voi olla kaikkea eri sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista, vaan monialainen yhteistyö vaatii eri alojen ammattilaisten asiantuntijuutta ja erityisosaamista onnistuakseen.  Onnistunut verkostotyö vaatii suunnittelua, sitoutuneisuutta, struktuuria ja aikaa.

 

 

Kansikuva
Monipalveluasiakkaan polku

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä