Pirkanmaalainen asiakaslähtöinen monialainen palveluprosessi on muokattu Monialaisen yhteistyön oppaaksi, joka tukee aikuisten asiakkaiden kanssa työskenteleviä sote-ammattilaisia monialaisessa yhteistyössä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Monialaisen yhteistyön opas
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaalainen asiakaslähtöinen monialainen palveluprosessi on muokattu Monialaisen yhteistyön oppaaksi, joka tukee aikuisten asiakkaiden kanssa työskenteleviä sote-ammattilaisia monialaisessa yhteistyössä. 

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit
Tämän lyhyen videon avulla voit tutustua oppaan käyttöön. Videolla puhutaan Pirkanmaan hyvinvointialueen intrasta, mutta pdf-versio toimii samalla tavalla kuin täällä oleva materiaali.

Tekijä

Milja Koljonen

Luotu

23.08.2022

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä monialaista yhteistyötä silloin, kun asiakkaan tuen ja hoidon tarpeet sitä edellyttävät (Sosiaalihuoltolaki 41 § ja Terveydenhuoltolaki 32 §). Asiakkaat ja työntekijät hyötyvät, kun tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut on koordinoitu kokonaisuudeksi.  Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen tulisi olla sujuvia ja ammattiryhmien yhteistyön saumatonta.

Monialaisen yhteistyön oppaaseen on koottu tutkittua ja ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Taustalla oppaassa on THL:n Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä -oppaassa esitelty sote-toimintamalli, jossa on nimetty kuusi vaihetta hoidon tai palvelun tarpeen ilmentymisen jälkeen. Sote-toimintamallista luotiin ensin Pirkanmaalainen asiakaslähtöinen monialainen palveluprosessi vuoden 2021 aikana. 

Monialaisen yhteistyön oppaan tuottaminen aloitettiin keväällä 2022. Opas kehitettiin monitoimijaisesti ja monialaisesti sekä oppaaseen pyydettiin palautetta ammattilaisilta ennen julkaisua. Oppaassa huomioidaan esim. järjestöjen, lasten ja nuorten palveluiden sekä ikäihmisten palveluiden osuudet. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma tuodaan vahvasti oppaassa esille. 

Oppaan tarkoituksena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tietoa ja tuntemusta sote-palveluista ja erilaisista toimintamalleista. Opas kokoaa ohjeita ja neuvoja sekä muuta tietoa tukemaan monialaisen yhteistyön tekemistä. Opas on tuotettu pdf-versiona, jossa pystyy otsikkoa klikkaamalla pääsemään kyseiselle sisällölle. Opas on tuotettu myös Pirkanmaan hyvinvointialueen omille intrasivuille tekstimuotoisena. 

Opas on tarkoitettu erityisesti peruspalveluiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät aikuisten monipalveluasiakkaiden parissa ja tekevät monilaista yhteistyötä.  Opas voi toimia perehdyttämisoppaana, perehtymisen tukena ja arjen työn tukena. Opas päivittyy siitä saadun palautteen perusteella.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Oppaasta järjestettiin julkaisutilaisuus kesäkuussa 2023. Syksyn 2023 aikana oppaasta pidettiin kolme samansisältöistä koulutustilaisuutta. Oppaan käytön tuki jatkuu erikseen määritellyn tahon toimesta. 

Kansikuva
Monialaisen yhteistyön prosessikuvaus

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä