Näkymättömät - Nuorten digitarinat -hanke: Topit -käsikirja

Näkymättömät–Nuorten digitarinat -hankkeessa (päättynyt 2018) osallistettiin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tuettiin heidän kykyään toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Hankkeen tavoite oli innostaa nuoret digitarinointiin mm. Topit -työpajamallin avulla.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Näkymättömät - Nuorten digitarinat -hanke: Topit -käsikirja
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Näkymättömät–Nuorten digitarinat -hankkeessa (päättynyt 2018) osallistettiin syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja tuettiin heidän kykyään toimia digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Hankkeen tavoite oli innostaa nuoret digitarinointiin mm. Topit -työpajamallin avulla.

Toteutuspaikka
Turun ammattikorkeakoulu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

06.08.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Näkymättömät – nuorten digitarinat ‑hankkeessa julkaistiin virtuaalinen Topit-käsikirja osoitteessa www.kerrotarina.fi. Sivulla esitellään työpajat ryhmille (alla) ja ohjeistetaan askel askeleelta miten työpaja suunnitellaan, ohjeistetaan ja vedetään ryhmälle.

  • digitarinapaja
  • räppipaja
  • sarjakuvapaja
  • luovan kirjoittamisen paja
  • Lämmittely- ja ryhmäyttämisharjoitukset
Toimintaympäristö **

Näkymättömät – Nuorten digitarinat -hankkeessa (päättynyt toukokuussa 2018) rakennettiin yleisten kirjastojen, nuorisotyön ja koulutusorganisaatioiden välille aktiivista vuoropuhelua, jonka keskiössä oli nuorten identiteetin vahvistaminen ja tulevaisuuskuvan kirkastaminen. Erilaisia ilmaisukeinoja ja verkkotyökaluja hyödyntävä Näkymättömät etsi valtakunnallisesti levitettävää mallia, jolla edistetään nuorten kykyä hakeutua työelämään ja opintoihin. Hankkeen tärkein tavoite oli löytää nuoret, innostaa heitä digitarinointiin, tarjota nuorille yhteisö ja mahdollistaa oman tarinan esittäminen.

Lisäksi Näkymättömät pyrki edesauttamaan kirjaston ja nuorisotyön kohtaamista, lisäämällä dialogia toimijoiden välille, nostamalla esiin kummankin vahvuuksia ja miettimällä kummallekin luontevaa roolia toimia yhdessä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. 

 

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeessa järjestettiin 50 taide- ja medialähtöistä työpajaa yhteiskunnan reunoille ajautumassa oleville nuorille aikuisille (15 – 29-vuotiaat). Nämä heikossa asemassa olevat nuoret olivat hankkeen ensisijainen kohderyhmä ja toisena kohteena oli yleinen kirjasto. Hanke koulutti ja verkostoi kirjastolaisia sekä kannusti kirjastoammattilaisia näkemään nuoret aikuiset, tunnistamaan näiden tarpeet ja osallistamaan näitä yhteiskunnan toimintaan.

Kansikuva
Kuvakaappaus kerrotarina.fi -sivustolta.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä