Ennakointi ja tulevaisuustyö

Suodata hakutuloksia
Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko
Phenomena
Robotisaatio ja tekoäly
Blogikirjoitus
Ingress

Dataa ja tekoälyä hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Heikkojen signaalien havainnointi, kerääminen ja jatkotyöstö kannattaa kytkeä osaksi organisaation kehittämistoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Kuusamo
Kalajoki
Aihealueet
Asumispalvelut
Yhteisöllisyys
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Esteettömyys
Kuntoutus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava joustavan palvelun asumisen toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisökeskus tarjoaa kävijöille neuvontaa, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen, yhdistystoimijoiden ja alueen asukkaiden yhteistoimijuutta ja yhteiskehittämistä.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Heikkojen signaalien havainnointi, kerääminen ja jatkotyöstö kannattaa kytkeä osaksi organisaation kehittämistoimintaa.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Uutinen
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikalla 14.9. työstettiin heikoista signaaleista tulevaisuustarinoita. Tutustu tarinoihin ja hyödynnä vapaasti!

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Sosiaaliala
Terveydenhuolto
Yhteiskehittäminen
Basic page
Ingress

Innovaatio- ja strategiaverkosto on kerännyt heikkoja signaaleja ja työstänyt niiden pohjalta tulevaisuustarinoita sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Työkalu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Sosiaalinen kuntoutus
Asiakastyö
Lukio
Asiakas- ja palveluohjaus
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Henkilökohtainen data
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni portfoliossa taustalla on voimavara- ja ratkaisukeskeisyys.   Se koostuu kahdesta osiosta 1. kuka minä olen ja 2. minun tulevaisuuteni.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Heikkojen signaalien havainnointi, kerääminen ja jatkotyöstö kannattaa kytkeä osaksi organisaation kehittämistoimintaa.