Ennakointi ja tulevaisuustyö

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Robotiikka ja tekoäly
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ikääntyminen
Palvelutarve
Päätöksenteko
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tekoälypohjainen malli ennakoi 60-64 -vuotiaiden tulevaa palveluntarvetta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Johtaminen
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Vuorovaikutus
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Valmennuksen tavoitteena on edistää esihenkilöiden muutoskyvykkyyttä  vahvistamalla vuorovaikutusta, kehittämällä esihenkilötaitoja ja - osaamista sekä vahvistamalla esihenkilöiden johdonmukaista j

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Yhdenvertaisuus
Ennaltaehkäisy
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kuvata alle kouluikäisen ja alkuopetuksessa olevan (1.-2. luokkalaisen)  lapsen toimintaterapian kuntoutuspolku yhtenä osana lasten ja nuorten kuntoutuspolun kokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Hyvinvointialueet
Helsinki
Aihealueet
Asiakastyö
Digitaaliset palvelut
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Taloudellinen kestävyys
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena oli löytää tehokas ja joustava jononhallinta ja hoitopaikkatietojärjestelmä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Neuvonta
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projekti toteutettiin Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Asiakas- ja palveluohjausprosessit ovat nykytilassa hajanainen kokonaisuus.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Palvelutarve
Päätöksenteko
Phenomena
Robotisaatio ja tekoäly
Blogikirjoitus
Ingress

Dataa ja tekoälyä hyödynnetään kiihtyvällä tahdilla erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Heikkojen signaalien havainnointi, kerääminen ja jatkotyöstö kannattaa kytkeä osaksi organisaation kehittämistoimintaa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Oulu
Kuusamo
Kalajoki
Aihealueet
Asumispalvelut
Yhteisöllisyys
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Esteettömyys
Kuntoutus
Ilmiöt
Väestörakenne muutoksessa
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisten asumisen ratkaisuja monipuolistava joustavan palvelun asumisen toimintamalli, jossa yhteisöllisyys ja ikäihmisen yksilölliset tarpeet ovat keskiössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Yhteiskehittäminen
Asiakasosallisuus
Yhteisöllisyys
Matalan kynnyksen palvelu
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteisökeskus tarjoaa kävijöille neuvontaa, ohjausta ja toimintaa sekä kehittää julkisten sosiaalipalvelujen, yhdistystoimijoiden ja alueen asukkaiden yhteistoimijuutta ja yhteiskehittämistä.

Themes
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Yhteiskehittäminen
Blogikirjoitus
Ingress

Heikkojen signaalien havainnointi, kerääminen ja jatkotyöstö kannattaa kytkeä osaksi organisaation kehittämistoimintaa.