Opiskeluhuollon työpari- ja tiimityömalli sisältää opiskeluhuollon yhteistyökumppaneille mallinnettuja yhteistyömuotoja, jotka antavat mahdollisuuden sekä kannustavat tiimi- ja työparityöskentelyn käyttöönottoon osana opiskeluhuollon toimintaa. ​

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Opiskeluhuoltopalveluiden työpari- ja tiimityö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Opiskeluhuollon työpari- ja tiimityömalli sisältää opiskeluhuollon yhteistyökumppaneille mallinnettuja yhteistyömuotoja, jotka antavat mahdollisuuden sekä kannustavat tiimi- ja työparityöskentelyn käyttöönottoon osana opiskeluhuollon toimintaa. ​

Toteutuspaikka
Pirkanmaan maakunta
Paikkakunta tai maakunta
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

outi koskinen

Luotu

21.12.2021

Viimeksi muokattu

21.12.2021
Ratkaisun perusidea **

Opiskeluhuollon tiimi- ja työparityömallit ovat opiskeluhuollon ammattilaisille ja opiskeluhuollon yhteistyökumppaneille mallinnettuja yhteistyömuotoja, jotka antavat mahdollisuuden ja kannustavat tiimi- ja työparityöskentelyn käyttöönottoon osana opiskeluhuollon toimintaa. 

Mallit vahvistavat työntekijöiden resurssien kohdentamista yhteistyöhön, antavat vuorovaikutukselle työvälineitä sekä tukevat jokapäiväistä opiskeluhuollon asiakas- ja yhteisöllistä työtä.

Toimintaympäristö **
 • Opiskeluhuollossa toimii eri ammattiryhmien ammattilaisia, joille on määritelty joku perustehtävä. Ammattiryhmien välinen, suunnitelmallinen yhteistyö on vielä harvinaista, tieto toisen työstä on osin puutteellista sekä vastaanottotyötä tehdään pääsääntöisesti yksin. Opiskeluhuoltopalveluissa tehdään myös päällekkäistä työtä ja asiakas ei aina tiedä kenen ammattilaisen puoleen pitäisi kääntyä missäkin asiassa ja voi joutua käymään saman asian kanssa usealla opiskeluhuoltopalvelun työntekijällä. Asiakkaan mahdollisuudessa saada tukea ja apua heti on parannettavaa.​
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tarkoitus on toteuttaa opiskeluhuoltoa ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon siten kuin laissa säädetään. Opiskeluhuoltolain keskeinen tarkoitus, yhteisöllisen työn vahvistaminen siten, että siitä kehittyisi ensisijainen tapa toteuttaa opiskeluhuoltoa, vaatii käytännön toimia. Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen edellyttää monialaista yhteistyötä, jotta yhteisöllinen työ vähentäisi vähitellen yksilökohtaisen työn tarvetta. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tarjoamat mahdollisuudet tulisi paremmin käyttää yhteisön jäsenten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Opiskeluhuoltopalvelut ja sidosryhmät.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Mietittävä aina sitä, mihin paikkaan tiimi- ja työparityöskentely sopii ja mitä lisäarvoa sillä on asiakkaalle / yhteisölle.​
 • Mietittävä aina sitä, missä vaiheessa tiimi- ja työparityön tekeminen on vaikuttavaa / kannattavaa.​
 • Kun tiimi- tai parityö alkaa, sovitaan työn periaatteista ja kirjatkaa ne ylös.​
 • Tehdään tiimi- ja työparityöstä osa säännönmukaista opiskeluhuollon toimintaa suunnittelemalla sitä opiskeluhuoltotyöryhmän kanssa ja kirjatkaa se oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelmaan.​
 • Keskustellaan yhdessä etukäteen siitä, mitä tehdään tilanteessa, jossa ollaan täysin erimieltä asioista.​
 • Määritellään yhdessä työskentelyn vaiheet ja asettakaa työskentelylle tavoite.​
 • Tehdään realistinen työjako.​
 • Sovitaan työn kirjaamiskäytännöistä.
 • Kerätään tiimi- ja työparityöstä kokemustietoa ja seurataan sen vaikuttavuutta.​
 • Tiimi- ja työparityö-mallien tulee muokkaantua jatkuvasti saatujen asiakas- ja käyttökokemusten mukaan.​
 • Mietitään, miten asiakkaiden toiveet tiimi- ja työparityölle kuullaan.​
 • Tiedottamisen tärkeys tiimi- ja työparityöstä sekä sen tavoitteista huomioidaan.
 • Tiimi- ja työparityön käyttöönottoon ja juurtumiseen tarvitaan suunnitelma ja rakenne – Kirjataan oppilaitoskohtaisiin opiskeluhuoltosuunnitelmiin.
 • Tiimi- ja työparityön määritellään osaksi oppilaan koulupolkua esim. nivelvaiheet?​
 • Johto- ja päätöksenteontason toimijoilta tarvitaan päätös tiimi- ja työparityön säännönmukaisesta tekemisestä.​
 • Tiimi- ja työparityön mallin pitää joustaa opiskeluhuoltopalveluiden työntekijöiden osaamisen ym. mukaan.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 1. ASIAKASNÄKÖKULMA
 • ​Nuoret on kohdattu monipuolisemmin ja kokonaisvaltaisemmin sekä ratkaisuja nuorten tilanteisiin on löydetty nopeammin.​
 • Nuorten ei ole tarvinnut kertoa asiaansa monelle henkilölle aina alusta.​
 • Nuorten palvelupolut ovat nopeutuneet.​
 • Nuoria on voitu tavata myös kotona.​
 • Nuorten ohjautuminen opiskeluhuoltopalveluihin on parantunut.​

      2.​TYÖNTEKIJÄNÄKÖKULMA

 • Työntekijät ovat saaneet toisiltaan ammatillista tukea.​
 • Työssä kuormittuminen on vähentynyt ja työssä jaksaminen parantunut.​
 • Työhön on tullut uusia näkökulmia.​
 • Työntekijät ovat oppineet katsomaan nuorten tilanteita myös  toisen ammattilaisen silmin.​
 • Sisäinen tiedonvaihto on parantunut.​
 • Oman työn reflektointi on parantunut.​
 • Työssä syntynyttä huolta ja vastuuta on saatu jaettua.​
Vinkit toimintamallin soveltajille **
 • Miettikää aina sitä, mihin paikkaan tiimi- ja työparityöskentely sopii ja mitä lisäarvoa sillä on asiakkaalle / yhteisölle.​
 • Miettikää aina sitä, missä vaiheessa tiimi- ja työparityön tekeminen on vaikuttavaa / kannattavaa.​
 • Kun tiimi- tai parityö alkaa, sopikaa työn periaatteista ja kirjatkaa ne ylös.​
 • Tehkää tiimi- ja työparityöstä osa säännönmukaista opiskeluhuollon toimintaa suunnittelemalla sitä opiskeluhuoltotyöryhmän kanssa ja kirjatkaa se oppilaitoksen opiskeluhuoltosuunnitelmaan.​
 • Keskustelkaa yhdessä etukäteen siitä, mitä tehdään tilanteessa, jossa ollaan täysin erimieltä asioista.​
 • Määritelkää yhdessä työskentelyn vaiheet ja asettakaa työskentelylle tavoite.​
 • Tehkää realistinen työjako.​
 • Sopikaa työn kirjaamiskäytännöistä.
Kansikuva
Työpari-ja tiimityö

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kohderyhmä

Ammattilaiset Lapset ja varhaisnuoret Nuoret Opiskelijat