Järjestöpäivän tavoitteena on esitellä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, mitä järjestöt tarjoavat opiskelijoille opintojen aikana (opinnäytet ja harjoittelupaikat) sekä valmistumisen jälkeen tuleville alan ammattilaisille (yhteistyö-, palvelu- ja tukimahdollisuudet).

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Oppilaitoksen järjestöpäivä
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Järjestöpäivän tavoitteena on esitellä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, mitä järjestöt tarjoavat opiskelijoille opintojen aikana (opinnäytet ja harjoittelupaikat) sekä valmistumisen jälkeen tuleville alan ammattilaisille (yhteistyö-, palvelu- ja tukimahdollisuudet).

Toteutuspaikka
Hämeenlinnan seutu
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

16.06.2020

Viimeksi muokattu

03.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Valtakunnallisten ja paikallisten järjestöt tarjoavat monipuolisesti tietoa, tukea, palveluja ja osallistumisen mahdollisuuksia, jota voidaan hyödyntää myös julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus- ja neuvontatyössä. Yksi tapa lisätä ammattilaisten tietoa, on tarjota sitä jo opintojen aikana osana koulutusohjelmien kurssisisältöjä. Opintojen alkuvaiheessa järjestötoimintaan tutustuminen kannustaa myös toteuttamaan harjoitteluja ja opinnäytetöitä järjestöissä, mikä syventää tietoa ja luo verkostoja.

Opiskelijat tuovat myös paikalliseen järjestötoimintaan resurssia ja uusia ideoita.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Järjestöpäivän toteutuksesta vastaa Hämeen Setlementti ry:n järjestöyhteistyö STEA:n kohdennetulla toiminta-avustuksella. Käytännössä päivän toteutuksen koordinointi sisältyy järjestökoordinaattorin työkuvaan.

Päivän suunnittelu tehdään yhteistyössä paikallisten järjestöjen ja oppilaitosten opettajien toimesta. Näin saadaan päivän sisältö vastaamaan koulutusohjelmien tavoitteita ja järjestöjen kannalta keskeisten teemojen esille tuomista. Päivä on usein toteutettu alkuvuodesta ja suunnittelu käynnistetty edellisenä syksynä. Oppilaitospäivä kestää yhteensä n. 4-5 tuntia. Teemapajat/osuudet kestävät n. 1h/paja.

Järjestöpäivän sisältö on muotoutunut vuosien aikana seuraavanlaiseksi:

1. Yleinen aloitus: päivän teeman avaaminen, järjestötoiminnan erityisyyden ja mahdollisuuksien nostaminen esille sekä päivän käytäntöjen opastusta. Mikä päivässä on ollut jokin erityinen teema puheenvuoroissa on teemaa avattu eri asiantuntijoiden toimesta.

2. Toiminnalliset teemapajat eri aiheista: esim. asuminen, monikulttuurisuus, päihteet, kohtaaminen, vapaaehtoistyö ja lähisuhdeväkivalta. Järjestöjä kutsutaan mukaan järjestämään teemapojoja ja niiden teemat muotoutuvat järjestöjen asiantuntijuuden kautta. Kutsuminen tapahtuu järjestöyhteistyön verkoston kautta ja some-viestintää hyödyntämällä. Myös kohdennettuja kutsuja on tehty oppilaitoksen tarpeesta käsin.

3. Järjestötori: järjestöjen toimintaa tutustuminen ja opintojen suorituspaikkojen etsintä. Eri Järjestöjä kutsutaan mukaan esittelemään toimintaansa järjestötorille järjestöyhteistyön verkoston kautta ja some-viestintää hyödyntämällä. Järjestötori toteutetaan oppilaistoksen aulatiloissa, jossa yhdistysten pöydillä voi vierailla omaan tahtiin. Etukäteen ohjeistetaan yhdistyksiä myös miettimään harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja, jota markkinoida opiskelijoille.

4. Kokemustoimintapajat: tutustuminen kokemustoimintaan ja kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot. Pajat toteutetaan yhteistyössä Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmän kanssa. Oppilaitokset ovat maksaneet kokemusasiantuntijoille palkkion puheenvuorosta.

5. Päivän arviointi ja yhteenveto toteutetaan lopuksi. Opiskelijoilta kysytään päivän onnistumisesta ja sisällöstä palautelomakkeen kautta.

Etukätaisviestintä järjestöille on erityisen tärkeää, jotta he pystyvät valmistelemaan osuuttaan teemapajojen osalta tai järjestötorille osallistumista. Myös kaikki käytännön asiat aikatauluista ja parkkipaikoista on tärkeä osa viestintää. Valtakunnalliset liitot tuovat hyvän lisän ja näkökulman paikallisen toiminnan rinnalle. Järjestöpäivään on osallistui vuonna 2020 yhteensä yli 40 järestöä ja yli sata järjestöjen työntekijää tai vapaaehtoista. Tapahtuma on ollut maksuton järjestöille.

Opiskelijat ilmoittautuvat päivään etukäteen sähköisen ilmoittautumislomkkeen kautta ja valitsevat mihin osuuksiin osallistuvat. Käytettävät tilat määrittelevät paljon millaisia pajoja tai ryhmäkokoja voidaan ohjelmaan sisällyttää. 

Järjestötori on toteutettu oppilaitoksessa siten, että järjestöjen pöydillä on voinut vierailla kaikki muutkin talossa olleet opiskelijat. Mukaan on kutsuttu myös sote-alan ammattilaisia tutustumaan järjestöihin samalla kertaa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Järjestöpäivän myötä opiskelijat toteuttavat järjestöissä niin harjoitteluja kuin opinnäytetöitä.

Kattavaa arviointia ei ole tehty siitä, miten lisääntynyt tieto järjestöjen toiminnasta on vaikuttanut valmistumisen jälkeen työtehtävissä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Järjestöpäivän toteuttaminen vaatii hyvää yhteistyötä ja valmistelua oppilaitoksen kanssa, jotta opiskelijat pystyvät päivään osallistumaan ja kokonaisuus linkittyy mukaan opintoihin. Tämä sitouttaa osallistujia päivän aikana ja motivoi kun tietoja hyödynnetään osana opintoja.

Järjestöjen mukaan saamiseksi viestintä etukäteen on tärkeää ja se, että päivään osallistumisen kynnys voidaan pitää matalana. Ei osallistumismaksuja ja että aiheet linkittyy yhdistyksen asiantuntijuuteen.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis