"Naisten voima urheilussa - kohti tasarvoisempaa urheilua" opas koostuu käytännöllisistä toimenpideehdotuksista naisten ja tyttöjen urheilun parantamiseksi. Opas on suunnattu urheiluntoimijoille seura-, liitto- ja kuntatasolla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
På samma linje - kohti tasa-arvoisempaa urheilua
Toimintamallin lyhyt kuvaus

"Naisten voima urheilussa - kohti tasarvoisempaa urheilua" opas koostuu käytännöllisistä toimenpideehdotuksista naisten ja tyttöjen urheilun parantamiseksi. Opas on suunnattu urheiluntoimijoille seura-, liitto- ja kuntatasolla. 

Toteutuspaikka
Valtakunnallisesti kehitetty malli, keskinen toimija Luckan
Paikkakunta tai maakunta
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Katri Halonen

Luotu

30.11.2020

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Ratkaisuna normien näkyväksi tekemiseen ja muuttamiseen on rakennettu joukko toimenpiteitä. Toimenpiteet asettuvat eri tasoille kertoen mitä käytännössä voi tehdä tasa-arvon kehittämiseksi yksilön, seuran, liittojen ja kunnan tasoilla. Käytännön läheiset pienet teot rakentavat tasa-arvoisempaa tulevaisuutta joka on kaikkien etu. 

Toimintaympäristö **

Tyttöjen ja naisten asema on urheilussa miehiin verrattuna heikompi, vaikka tasa-arvokysymyksiä on käsitelty alalla pitkään. Esteet ja rajoitukset naisurheilua kohtaan johtuvat mm. roolimallien puutteesta, heikompaan medianäkyvyydestä, sponsorituen puutteesta, riittämättömästä tutkimuksesta ja ammattilaisurheilijoiden määrän vähäisyydestä. Urheilussa vaikuttavat voimakkaat usein tiedostamattomat normit ja stereotypiat, jotka hankaloittavat naisten mahdollisuuksia edetä urhailijaurallaan. 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kehittämisympäristönä ovat olleet monipuolisesti yksityisen, kolmannen ja julkisen urheilukentän toimijat. Erityisesti myös suomenruotsalainen urheilukenttä on panostanut kehittämistyöhön.  Työn keskiössä on ollut sukupolittuneiden normien tunnistaminen arjessa sekä tasa-arvoon tähtäävien arjen toimenpiteiden rakentamisessa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Työvälineet tähtäävät tunnistamaan sukupolittuneita normeja ja muuttamaan ajattelua asenteiden tasolla aiempaa tasa-arvoisemmaksi. Asennemuutoksen avuksi on paikannettu urheilevan arjen hetkiä sekä kerrottu tapoja joilla normittuneita käyttäytymismalleja voidaan tehdä näkyväksi, keskustella ja muokata uusia tapoja toimia. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tasa-arvo-ajattelun lisääminen on ollut tärkeä osa maahanmuutajanuorten naisten osallisuuden edistämisessä. Hankkeessa on tuotettu ymmärrystä ja väilineitä myös muun sukupuolisten tasa-arvoisen huomioimisen edistämiseen. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli perustuu toisaalta keskusteluun ja toisaalta toiminnan pieniin muutoksiin. Tasa-arvoinen työ on yhteinen etu ja siksi asennemuutos alalla palkitsee onnistuessaan koko urheilukenttää. 

Kansikuva
Kuvassa juoksijat lähtevät matkaan samalta viivalta

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Tasa-arvo Liikunta

Kohderyhmä

Maahanmuuttajat Nuoret Nuoret aikuiset Organisaatiot Vähemmistöt