Liikunta

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjanmaalla yhtenäistetään liikuntataneuvonnan palveluketjua osana elintapaohjauksen kokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Kuntoutus
Liikunta
Digitaaliset palvelut
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaaliset ratkaisut ja liikuntaneuvojat kotihoidossa. Muun ammattiryhmän kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen työskentely kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä tukema

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Elintavat
Liikunta
Kulttuuri
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla vahvistetaan ohjausta kuntien ja järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistämien palveluihin ja toimintoihin sähköisen palvelutarjottimen avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Kainuu
Kuhmo
Kajaani
Aihealueet
Kuntoutus
Fysioterapia
Liikunta
Moniammatillisuus
Ehkäisevä työ
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikuntaneuvonnan poikkihallinnollisella palveluketjulla sujuvoitetaan asiakkaan palvelupolkua määrittelemällä ja toteuttamalla eri toimijoiden työnjako sekä kriteerit eri tahojen palveluihin ohjau

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Pirkanmaa
Tampere
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Liikunta
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

UKK-instituutin Ikä-HYTE-hankkeessa kehitetään kuntaan iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisten ehkäisyn huomioiva palvelupolku liikunta- ja hyvinvointipalveluiden sekä sote-palveluiden välill

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Liikunta
Perusterveydenhuolto
Terveyspalvelut
Työterveys
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on kasvattaa eri ikäisten asukkaiden ja kaupungin työntekijöiden liikkumisen määrää sekä hyödyntää liikkumista paremmin sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Painonhallintaryhmään haetaan täysi-ikäisiä, joilla painoindeksi on 30 tai enemmän ja jotka eivät ole säännöllisen hoidon piirissä. Ryhmätoimintaan kuuluu mittaukset sekä ryhmätapaamiset  teemoilla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Ravitsemus
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintaparyhmätoiminta on perheille, joilla on huoli terveydestä ja halu saada tukea elintapoihin. Toimintaan ohjaudutaan lapsen kouluterveydenhoitajan kautta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Muistisairaudet
Liikunta
Ikääntyminen
Neuvonta
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Muistiliiton Muistiliikkuja-hanke kokoaa ja pilotoi liikuntaneuvonnan ammattilaisille suunnatun tietopaketin muistisairaan kohtaamisesta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Kuntoutus
Liikunta
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kuntoutus on Kanta Hämeen hyvinvointialueella kahdella tulosalueella. Olemme rakentaneet yhteistä näkemystä asiakaskunnastamme ja tehtäväjaosta.