Päihdepalvelujen seudullinen kehittäminen – PPS -hanke

PPS -hankkeella vastataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa esiin nousseisiin päihdetyön kehittämistarpeisiin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Päihdepalvelujen seudullinen kehittäminen – PPS -hanke
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PPS -hankkeella vastataan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä ammatillisessa koulutuksessa esiin nousseisiin päihdetyön kehittämistarpeisiin.

Toteutuspaikka
Etelä-Karjalan SHP, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Luumäki
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Socom Oy

Luotu

05.06.2020

Viimeksi muokattu

10.08.2020
Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  sosiaalialan kehittämishankkeet ja Lappeenrannan kaupunki, STM

Hankkeen tarkoitus PPS- hankkeen tarkoituksena on ollut jatkaa Lappeenrannassa käynnistettyä päihdepsykiatrista tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimintaa, kehittää päihdeosaamista EteläKarjalan/ Lappeenrannan seutukunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, valmistella uusi seudullinen päihdetyön toiminta- ja yhteistyömalli sekä saattaa paikallinen päihdehuollon laitoskuntoutus päihdepalvelujen laatusuositusten mukaiselle tasolle mm. henkilöstömitoituksen suhteen. Hankkeessa on myös ollut tarkoitus vastata päihde- ja mielenterveyspalvelujen erilaisissa projekteissa ja hankkeissa esille nousseisiin kehittämistarpeisiin kuten seudullisen yhteistyön lisäämiseen, peruspalvelujen päihde-osaamisen ja uskaltamisen parantamiseen, palvelutarjonnan tasapuolisuuden turvaamiseen asuinpaikasta riippumatta, asumispalvelujen kehittämiseen, laatusuositusten saavuttamiseen ja noudattamiseen sekä ns. kaksois- (tai useampi) diagnoosi- ja palveluverkoston väliinputoajaasiakkaiden aseman ja hoidon parantamiseen.

Hankkeen tavoitteet Hankesuunnitelmassa hankkeen tavoitteiksi on kirjattu: 5  Päihdeongelmaisten seudullisen hoito- ja yhteistyömallin kehittäminen ja käyttöönotto.  Yhdenmukaisista laatukriteereistä sopiminen.  Päihdetyön perusosaamisen lisääminen ja varhaisen puuttumisen menetelmien vakiinnuttaminen peruspalveluihin.  Päihdehuollon erityispalvelujen kehittäminen laatusuositusten mukaisesti.  Tuki- ja palveluasumisen lisääminen ja laadun parantaminen.  Ehkäisevän ja korjaavan työn koordinointi.  Päihdeongelmaisten (erityisesti ns. kaksoisdiagnoosit) tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kehittäminen.  Tasa-arvoisten erityispalvelujen ja hoitomahdollisuuksien turvaaminen toimintaalueen kaikille asukkaille.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä