Paletti II - Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista

Luomme mallia, joka helpottaa olemassa olevien taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ikäihmisten palveluissa. Parannamme olemassa olevien kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Nuoret luovien alojen osaajat ja ikäihmiset voisivat kohdata erilaisissa palveluissa

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Paletti II - Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Luomme mallia, joka helpottaa olemassa olevien taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ikäihmisten palveluissa. Parannamme olemassa olevien kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Nuoret luovien alojen osaajat ja ikäihmiset voisivat kohdata erilaisissa palveluissa

Toteutuspaikka
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappeenranta
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Socom Oy

Luotu

10.06.2020

Viimeksi muokattu

12.09.2022

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  EU

Päämäärä: 

Paletti II -Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista hanke kestää vuoden 2016 loppuun ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeeseen osallistuvat Eksote, Imatra, Kouvola, Lappeenrannan palvelukeskussäätiö ja Palvelukotiyhdistys Koskenrinne ry. Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskua Oy Socom, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattiopisto.

Päätavoite: 

Mitä teemme? Luotaamme väyliä ja tapoja, miten nuoret luovien alojen osaajat ja ikäihmiset voisivat kohdata erilaisissa palveluissa, järjestöjen tapahtumissa jne. Luomme mallia, joka helpottaa olemassa olevien taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöäå ikäihmisten palveluissa. Parannamme olemassa olevien kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. 

 • Edistää nuorten taiteen ja kulttuurin tuottajien työllisyyttä tuomalla ja muotoilemalla taidetta ja kulttuuria osaksi valittuja vanhuspalvelujen palveluprosesseja
 • Selvittää ja tuottaa tietoa päättäjille kulttuurin tuomista kustannus- ja hyvinvointivaikutuksista valituissa vanhuspalveluprosesseissa vaikuttavan toiminnan vakiinnuttamiseksi (Saimia)
 • Selvittää kustannustehokasta liiketoiminta-/kumppanuusmallia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi (kulttuuripalvelut osana vanhuspalveluja, yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö ja kumppanuus, resurssit ja rahoitus)
 • Ottaa käyttöön sähköinen sovellus palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi (Hyvis integraatio)
 • Luoda malli nuorten taiteen tekijöiden liiketoimintaosaamisen ja julkisen sektorin kanssa kumppanuudessa toimimisen vahvistamiselle osana alan koulutusta

Keinot: 

Paletti II - Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista -hanke

Resurssit: 

Osatoteuttajat:

 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

Kumppanit

 • Kouvola, Imatra
 • Eksote
 • Lpr:n palvelukeskussäätiö
 • Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry

Rahoitus: ESR 75 %, omarahoitus 25 %

Rahoittajat:  EU

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hankkeen tuottamat tulokset: 

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista - Hankkeen keskeiset tulokset -esitys linkistä

Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista- hankkeen Facebook sivut klikkaa tästä

Jakoon.fi palvelu luovan alan tekijöille kllikkaa tästä

Hankkeen LOGOT

Loppuraportti: 

Palasista - Palettiin - loppuraportti - löytyy ISSUUn nettisivulta linkistä.

Palasista Palettiin- Kulttuuri osaksi ikäihmisten palveluja on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa, Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista vv.2015-2017. Hankkeessa koulutettiin nuoria taiteilijoita liiketoimintaosaamisessa, ikäihmisten kanssa työskentelyssä sekä ikäihmisille tarjottavan soveltavan taiteen muotoilussa. Kulttuuritoimintaa integroitiin osaksi ikäihmisten palveluja ja rakennettiin markkinointikanava kulttuuripalvelujen saavutettavuuden helpottamiseksi. Samanaikaisesti selvitettiin, paljonko sote-euroja säästyy ikäihmisten palveluissa, kun sijoitetaan kulttuuriseen hyvinvointiin. 

Kansikuva
Paletti

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Kohderyhmä