Kulttuuripalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Raisio
Aihealueet
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Kulttuurihyvinvointi
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjastossa näytettävän maksuttoman elokuvan tai muun tapahtuman "etkot", jossa jutellaan kahvin juonnin lomassa kirjoista, kirjaston tarjoamista palveluista (myös kirjaston omista digipalveluista)

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lahti
Aihealueet
Hyvinvointi
Kulttuuripalvelut
Osallisuus
Työhyvinvointi
Kiertotalous
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Maahanmuuttajat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Ukrainalaisille pakolaisille tarjottavien luovien työpajojen saavutettavuus, kokemukset ja edelleen  jalkauttamiseen huomioitavat toimenpiteet.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Vantaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Monialaisuus
Yhteisöllisyys
Ilmiöt
Poikkeusolot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa tuetaan COVID-19 pandemiasta kärsineiden omaishoitoperheiden terveyttä kulttuurihyvinvoinnin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvointialue
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuuripalvelut
Sosiaaliala
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Köyhyys
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Organisaatiot
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeessa (1/2022-10/2024) kehitetään Kaikukortin ja Kaikukannan käyttöä sote/hyte-puolen tiedolla johtamisen tukena, Kaikukortti-asiakkaiden osallisuuden mittaamista sekä toimijuuden lisäämistä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Saariston aikamatka / Skärgårdens tidsresa ja Menneisyyden taikalaatikko -materiaalit parantavat Turun kaupungin museokokoelmien alueellista saavutettavuutta ja ne mahdollistavat kokoelmiin tutustu

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Viikoittain videosovelluksella toteutettava tunnin mittainen tapaaminen, jonka sisältö koostuu erilaisista tanssin ammattilaisen suunnittelemista tanssi- ja liikeharjoituksista. Tapaamisen aikana m

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Osallisuus
Saavutettavuus
Kulttuuripalvelut
Ikääntyminen
Ilmiöt
Köyhyys
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen (8/21-12/22) tarkoituksena oli tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen ja saada ikäihmisiä enemmän mukaan Kaiku

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnin mittaiset etätapaamiset sisältävät keskustelua osallistujien kuulumisista sekä ajatustenvaihtoa kulloisenkin kulttuuriteeman herättämistä ajatuksista ja kokemuksista kahvittelun lomassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Saavutettavuus
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunnin mittaisessa museo-opastuksessa pääpaino on taideteosten herättämissä ajatuksissa ja niiden pohjalta käytävässä keskustelussa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Apuvälineet
Kulttuuripalvelut
Avustaja
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline. Se on tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea osallistumisessa yhteiskunnan toimintaan.