Perhekeskuksen verkostojen koordinointi, fasilitointi ja metatyö

Tietopaketti, jossa tarjotaan perhekeskuksen ja muiden verkostojen johtajille, koordinaattoreille, kehittäjille ja myös verkostojen jäsenille katsaus verkostojen koordinoinnin, fasilitoinnin ja metatyön keskeisiin näkökulmin ja käytäntöihin.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Perhekeskuksen verkostojen koordinointi, fasilitointi ja metatyö
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tietopaketti, jossa tarjotaan perhekeskuksen ja muiden verkostojen johtajille, koordinaattoreille, kehittäjille ja myös verkostojen jäsenille katsaus verkostojen koordinoinnin, fasilitoinnin ja metatyön keskeisiin näkökulmin ja käytäntöihin.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan perhekeskus
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Luotu

15.12.2023

Viimeksi muokattu

15.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Verkostot tarjoavat jäsenilleen oppimisen, kehittymisen ja etenemisen mahdollisuuksia. Verkostotyö tuo
yhteen näkökulmia, intressejä, tarpeita ja resursseja, joista voi rakentua yhteistä vaikuttavuutta ja
toiminnan tehostumista.
• Vaikuttava verkostotyö on mahdollista, kun verkoston toimijoilla on keskenään riittävästi laadukkaita
kohtaamisia, joissa yhteistä työtä voidaan tehdä vaikuttavasti.
• Tässä tietopaketissa tarjotaan verkostojen johtajille, koordinaattoreille, kehittäjille ja myös verkostojen jäsenille katsaus verkostojen koordinoinnin, fasilitoinnin ja metatyön keskeisiin näkökulmin ja
käytäntöihin.
• Tietopaketti on koottu kirjoittajan verkostotyön ja -johtamisen tutkimuksiin, koulutuksiin ja kehittämiseen perustuvista näkemyksistä ja kokemuksista viimeisten 20 vuoden ajalta (Järvensivu 2019: Verkostojohtaminen – Opi ja etene yhdessä). Näitä ajatuksia on kehitetty, hyödynnetty ja jatkojalostettu Pirkanmaan perhekeskuksen kehittämisverkostossa, Helsingin yliopiston ja HUS:n sosiaali- ja terveysalan verkostojen yhteistyöryhmässä ja monissa muissa verkostoissa.

Tietopaketti on liitteenä.

Kansikuva
Tehdään yhdessä perhekeskuksen verkostossa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä