Etunimi
Eveliina
Sukunimi
Heinonen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Perhekeskuskehittäjä Pirkanmaalla. Ytimessä systeemisen dialogisen, yhteistoiminnallisen ja asiakaslähtöisen perhekeskuksen kehittäminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö

MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa
Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit

Kuva_kokemusasiantuntijatoimintamalli
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Vaikuttajaverkosto
Toimintamalli
Osallisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen