Etunimi
Eveliina
Sukunimi
Heinonen
Organisaatio
Pirkanmaan liitto

Toimintamallit, joissa mukana

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Kokonaisuudet, joissa mukana

Pirkanmaa soteuudistus logo
Kokonaisuus
Aihealueet
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Sosiaalihuolto
Perusterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen