Etunimi
Eveliina
Sukunimi
Heinonen
Organisaatio
Pirkanmaan hyvinvointialue
Esittelyteksti
Perhekeskuskehittäjä Pirkanmaalla. Ytimessä systeemisen dialogisen, yhteistoiminnallisen ja asiakaslähtöisen perhekeskuksen kehittäminen.

Toimintamallit, joissa mukana

Perhekeskus apuna ilmiöiden taklaamisessa yhteisöllisessä opiskeluhuollossa
Toimintamalli
Osallisuus
Koulut
Opiskeluhuolto
Yhteisöllisyys
Yhteiskehittäminen

Ilmiölähtöisen kehittämisen toimintamalli
Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Tietojohtaminen

Toimintamalli
Osallisuus
Arviointi ja tiedonkeruu
Yhteiskehittäminen
Perhekeskus
Yhteistyö

MONNI-hankkeen logo täydennettynä sanalla Pirkanmaa
Toimintamalli
Osallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Vertaistuki
Lastensuojelu

Kokonaiskuva nepsy-tuen haasteista
Toimintamalli
Fasilitointi ja osallistuminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Perhekeskus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus

Toimintamalli
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Yhteiskehittäminen

Kaikki läsnä yhdessä systeemisillä kokouskäytännöillä
Toimintamalli
Johtaminen
Tietojohtaminen
Monialaisuus
Dialogisuus
Perhekeskus

Systeeminen verkostotyön prosessi
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys
Dialogisuus
Vaikuttavuus
Yhteistyö
Monialaisuus

Tehdään yhdessä perhekeskuksen verkostossa
Toimintamalli
Verkostot
Fasilitointi ja osallistuminen
Johtaminen

Perhekeskuksen logo
Toimintamalli
Verkostot
Johtaminen
Perhepalvelut
Indikaattorit

Piirroskuvana Pirkanmaan kartta, joka on jaettu kolmeen alueeseen: läntinen, pohjoinen ja eteläinen. Kädet kättelevät alueiden yli osoittaen, että alueet tekevät yhteistyötä keskenään. Vieressä teksti: Pirkanmaan perhekeskusalueet.
Toimintamalli
Perhekeskus
Johtaminen
Verkostot
Tietojohtaminen

Kokonaiskuva yhtenäisestä systeemisestä lastensuojelun toimintamallista
Toimintamalli
Asiakaslähtöisyys

Kuva_kokemusasiantuntijatoimintamalli
Toimintamalli
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus

Systeemisen toimintamallin tuki- ja koordinaatiomalli
Toimintamalli
Monialaisuus
Yhteistyö
Asiakaslähtöisyys
Osaaminen

Toimintamalli
Dialogisuus
Yhteiskehittäminen
Asiakaslähtöisyys

Vaikuttajaverkosto
Toimintamalli
Osallisuus

Kokonaisuudet, joissa mukana