Pirkanmaan opiskeluhuollon työntekijöiden koulutus- ja ryhmätarpeiden kartoitus

Pirkanmaan hyvinvointialueella teetettiin kysely lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan opiskeluhuollon työntekijöille koskien heidän ryhmämenetelmä- ja koulutustarpeitaan.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Pirkanmaan opiskeluhuollon työntekijöiden koulutus- ja ryhmätarpeiden kartoitus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella teetettiin kysely lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan opiskeluhuollon työntekijöille koskien heidän ryhmämenetelmä- ja koulutustarpeitaan.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus

Tekijä

Krista Krekola

Luotu

14.05.2024

Viimeksi muokattu

17.05.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Kyselyssä kysyttiin sitä, millaisia valmiuksia työntekijöillä on vetää erilaisia ryhmiä, millaisia menetelmiä he kaipaisivat työnsä tueksi, millaisille ryhmille koettiin tarvetta sekä voisiko ryhmiä järjestää myös etänä. Lisäksi työntekijöiltä kysyttiin digitaalisista palveluista sekä chat-palvelusta opiskeluhuollossa.

Hieman alle puolella vastaajista oli valmiuksia toteuttaa ryhmätoimintaa. Lähes kaikenlaisille ryhmille koettiin tarvetta. Vastauksissa korostui yksilöllinen arviointi soveltuvan ryhmän valinnasta ja ajankohdasta. Ryhmiä pidettiin mahdollisena toteuttaa myös etänä tai hybriditoteutuksena, vaikka lähitapaamisten merkitystä korostettiin. Toivotuissa ryhmissä korostui vertaistuelliset sekä ennaltaehkäisevät ryhmätoiminnat.

Opiskeluhuollon työntekijöillä oli melko vähän kokemusta chat-vastaajana toimimisesta, mutta chat-palvelulle opiskeluhuollossa nähtiin tarvetta. Noin puolet vastaajista oli halukkaita toimimaan chat-vastaajana osana omaa työtehtäväänsä.

Kyselyn perusteella yksikön ryhmätoimintaa on tarkoitus kehittää.

Toimintaympäristö **

Nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet jo koronapandemiaa edeltävästi. Nykyinen mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarjonta ei riitä vastaamaan kasvaneeseen tarpeeseen, mikä haastaa opiskeluhuoltoa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluna.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kysely on toteutettu Pirkanmaan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjan opiskeluhuollon työntekijöille. Kyselyyn vastasi 124 henkilöä. 

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä