POPsote hanketyö: Kaveruutta yli kuntarajojen -järjestöpilotti

Toiminnan kohderyhmänä 12–15 pojat, joilla on haasteellista löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajalle sekä löytää vertaisten ryhmää, mihin kuulua. Toimintamuotona ryhmätoiminta ja leiritoiminta, kolmen järjestötoimijan yhteistyönä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POPsote hanketyö: Kaveruutta yli kuntarajojen -järjestöpilotti
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnan kohderyhmänä 12–15 pojat, joilla on haasteellista löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajalle sekä löytää vertaisten ryhmää, mihin kuulua. Toimintamuotona ryhmätoiminta ja leiritoiminta, kolmen järjestötoimijan yhteistyönä.

Toteutuspaikka
Lakeuden alueen kunnat
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lumijoki
Muhos
Liminka
Kempele
Hailuoto
Tyrnävä
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

29.11.2022

Viimeksi muokattu

15.01.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Toimintaa markkinointiin koko Lakeuden alueella some mainoksilla, toiminnan esittelyillä ja puheluilla kuntatoimijoille sekä koulujen oppilashuollon kautta vanhemmille. Toimintaan lähti mukaan neljä kohderyhmään kuuluvaa nuorta kolmen kunnan (Kempele, Liminka ja Muhos) alueelta. Ryhmän viisi toimintakertaa toteutettiin pienryhmätoimintana Oulussa Vuolteen Poikien Talolla. Pienryhmätoiminnassa huomioitiin osallistujien toiveet tekemiselle. Yhdellä ryhmäkerroilla käytiin kokeilemassa Megazonea. Muut tapaamiset toteutuivat osallistujien toiveesta Poikien Talolla yhteisen tekemisen merkeissä. Huoltajille tarjottiin omaa vertaisryhmää MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiritoimistolla. Ensimmäiseen tapaamisen osallistui kaksi huoltajaa ja jatko kerroille ei koettu huoltajien puolesta tarvetta.  Neljännen ja viidennen ryhmäkerran välissä järjestettiin kahden yön mittainen leiri Pikku-Syötteen nuoriso- ja vapaa-ajan keskuksessa Pudasjärvellä. Viimeisellä ryhmäkerralla toteutettiin osallistujille palautekysely. Vanhemmat antoivat suullisen palautteen.

Toimintaympäristö **

Koronan ajan eristäytymisen jälkeen lasten ja nuorten aktiivisuuden vähentyminen lisäsi yksinäisyyttä. Haja-asutusalueiden rajatut nuorten kohtaamispaikat eivät tavoita välttämättä kaikkia nuoria. Kolmas sektori täydentää hyvinvointi alueiden palveluja. Kaveruutta yli kuntarajojen pilotti toteutettiin kolmen järjestötoimijan kesken, johon osallistuivat Pelastakaa Lapset ry- perheiden varhainen tuki; Poikien Talo- Vuolle Setlementti ry sekä MLL:n Pohjois-Pohjanmaan piiri ry -Kaveritoiminta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toimintaa toteutettiin Lakeuden alueen (Muhos, Tyrnävä, Liminka, Lumijoki, Kempele, Hailuoto) 12-15 vuotiaille pojille, joilla on haasteellista löytää mielekästä tekemistä vapaa-ajalle sekä vertaisten ryhmää mihin kuulua. Tälle ryhmälle on vaikea löytää vapaaehtoisia tukihenkilöitä (Kaveriaikuista tai Sporttikummia) ja jäävät usein ”jonoon” odottamaan tukea liian kauan. Toiminnalla haluttiin vaikuttaa nuorten yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähenemiseen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  1. Alueellisen toimintaverkoston luominen (järjestöt ja seurakunta)
  2. Toiminnan suunnittelu: talousarvio toiminnalle, aikataulu, paikka kokoontumisille ja leiritoiminnalle, ryhmäkerrat 1-2 ohjaajaa ja leiri 2 ohjaajaa.
  3. Toiminnan markkinointi kuntatoimijoille. Erityisesti oppilashuollon henkilöstö tärkeä tavoittaa ja heidän kautta Wilma viestien avulla tietoa suoraan huoltajille. Toiminnan markkinointi myös some kanavien kautta.
  4. Ryhmän kokoaminen kiinnostuneista ja yhteydenpito huoltajiin.
  5. Ryhmään osallistuneiden jatko tuen kartoittamista mahdollisuuksien mukaan.
  6. Palautteiden keruu 
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ryhmän yhtenäisyys ja ryhmän pienen koon merkitys (turvallisuus)

Ryhmän ohjaus oli onnistunutta.

yhteinen tekeminen ja oleminen.

Kaikki löysivät toiminnan kautta uusia kaverisuhteita.

Toiminta saavutti kohderyhmän hyvinvoinnissa asetetut tavoitteet. (Yksinäisyys vähenee ja mielekäs tekeminen lisääntyy sekä vertaisuus kasvaa. Toiminnan avulla kaverisuhteiden luominen yli kuntarajojen lisääntyy.)

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintaan mukaan lähtemiseen jokin mielenkiintoinen ”houkutin”

Ryhmän koko 4 – 10, huomioidaan ohjaajien määrä

Vapaaehtoistoimijoiden mukana olo apuohjaajina

Toiminnan maksuttomuus osallistujille

Osallistujien aito mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin

Sovellettavissa erilaisille kohderyhmille, joilla haastetta löytää samanhenkistä seuraa asuinalueeltaan

Kansikuva
Kaveruutta yli kuntarajojen -järjestöpilotti tehtiin järjestöyhteistyönä.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä