POSOTE20: Asiakaskoordinaattori sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakaskoordinaattori työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa osana monialaista tiimiä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
POSOTE20: Asiakaskoordinaattori sosiaali- ja terveyspalveluissa
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaskoordinaattori työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa osana monialaista tiimiä. 

Toteutuspaikka
Varkaus-Joroinen-Leppävirta, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän alue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Joroinen
Vieremä
Sonkajärvi
Varkaus
Leppävirta
Kiuruvesi
Iisalmi
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

03.05.2022

Viimeksi muokattu

21.03.2023
Toimintaympäristö **

Asiakaskoordinaatiotyö vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiseen tavoitteeseen, jossa  etsitään vaikuttavampia toimintatapoja, jotta paremmin voiva Pohjois-Savo tulisi todeksi. Työn tavoitteena on kehittää työkaluja ja toimintamalleja, jotka edesauttavat alueen asukkaiden yhdenmukaista hoitoon pääsyä, tuen saavutettavuutta ja palveluiden yhteensovittamista.

Asiakaskoordinaatiotyö luo sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä yhdistys- ja järjestötoimijoiden välille vaikuttavampaa yhteistyötä. Asiakaskoordinaattorin toiminta on asiakaslähtöistä sekä laaja-alaista, kokonaisvaltaista ja vastuullista. Itsenäisessä asiantuntijatyössä korostuu monipuolinen palvelujärjestelmän tuntemus. Asiantuntemuksellaan asiakaskoordinaattori vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisuuden osaamista asiakastyössä.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Asiakas on keskiössä oman elämänsä asiantuntijana- asiakaskoordinaatiotyö rakentuu asiakkaan tarpeista. Asiakkaalla on oiva mahdollisuus osallistua oman palvelukokonaisuuden suunnitteluun. Asiakaskohtaamisessa korostuvat kiireettömyys, sekä aito läsnäolo ja pysähtyminen juuri kyseisen asiakkaan äärelle. Työparityöllä varmistetaan asiakasymmärrystä ja yhteistyön jatkuvuutta.

Kohderyhmänä on monialaisia palveluita tarvitsevat asiakkaat, joilla on useiden eri palvelujen tarvetta. Asiakaskoordinaattori selvittää yhdessä asiakkaan kanssa kokonaistilannetta sote-palveluiden käyttöön, asumiseen, työllisyyteen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen ja ihmissuhteisiin liittyen.

Monialaisten palveluiden koordinaatiotyö luo pohjaa hyvinvoinnin edistämiselle ja terveyserojen kaventamiselle. Lisäksi strukturoitu toimintamalli paljon palveluita käyttävien asiakkaiden kanssa tulee vaikuttamaan oleellisesti sote-talouden tasapainoon ja kulujen hillitsemiseen hyvinvointialueella.

Asiakaskoordinaatiotyö vapauttaa resursseja sosiaali- ja hoitotyöhön tukien näin ollen resurssien riittävyyttä sote-peruspalveluissa.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Ilmiöt