RAI arvioinnin prosessi ikäpalveluiden kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa​

RAI arvioinnin toteuttaminen kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
RAI arvioinnin prosessi ikäpalveluiden kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa​
Toimintamallin lyhyt kuvaus

RAI arvioinnin toteuttaminen kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä

Toteutuspaikka
Etelä-Pohjanmaa
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Kirsi Hakola

Luotu

19.09.2023

Viimeksi muokattu

18.12.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Työryhmä-toiminnalla kuvattiin RAI arviointiprosessin vaiheet, joihin kirjattiin näkyviin myös toimintatapoja jotka tukevat laadukasta RAI arvioinnin toteuttamista. 

Toimintaympäristö **

Yhtenäisen RAI arviontiprosessin kuvaaminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

RAI arviointia tekevät työntekijät kotihoidon- ja ympärivuorokautisen asumispalvelun yksiköissä. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Prosessikuvaus on jaettu yksiköihin RAI käyttöönoton tueksi varmistamaan yhtenäisiä toimintatapoja

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

RAI arvioinnin tekemisen yhtenäisen toimintamallin luominen sekä luotettavuuden ja jalkauttamisen tukeminen. RAI arviointiprosessin kuvaamisella tuetaan yksiköiden lakisääteistä RAI järjestelmän käyttöönottoa. Prosessiin kuvattiin huomioon otettavia vaiheita, joilla varmistetaan ja tuetaan yksikköjen yhtenäistä toimintaa RAI järjestelmän käytössä. Toimintamalli on käytössä Hyvaep ikäpalveluissa ja liitetty osaksi henkilöstön RAI koulutuksia. 

Toimintamallin vaikuttavuutta on arvioitu yksikköjen esihenkilöiltä ja RAI- vastaavilta sekä ammattilaisilta saadun suullisen palautteen avulla. Prosessikuvaus on koettu tarpeelliseksi tukemaan yksiköiden lakisääteistä järjestelmän käyttöönottoa. Toimintamalli kertoo selkeästi, millaisia asioita tulee huomioida arviointiprosessin eri vaiheissa, jota järjestelmän käyttö muodostuu mahdollisimman sujuvaksi ja osaksi yksikön suunnitelmallista toimintaa. Prosessissa on huomioitu myös asiakkaan näkökulma.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Edellyttää että organisaatio on määritellyt miten RAI arviointia toteutetaan, tärkeä rooli määrittelytyössä on ammattilaisilla

Kansikuva
Sininen talo keltaisella taustalla, vieressä teksti: RAI arvioinnin prosessi ikäpalveluiden kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa asumispalvelussa

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä