Hoidontarve

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Saatavuus
Hoidontarve
Digitaaliset palvelut
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialue otti käyttöön keskitetyn terveydenhuollon hoidontarpeen arvioinnin 5/2024.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Mielen hyvinvointi
Hoidontarve
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on, että asiakas täyttää Terapianavigaattorin ennen yhteydenottoa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
Perusterveydenhuolto
Digitaaliset palvelut
Hoidontarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perustason terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vahvistetaan kouluttamalla työntekijöitä Terapiat etulinjaan- toimintamallin mukaisiin sekä alueellisesti kehitettyihin yhtenäisiin psykososiaal

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Hoidontarve
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa implementoidaan terapianavigaattoria osaksi alueen mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden hoidon tarpeen arvioinnin  prosessia sekä sopivan psykososiaalisen hoidon ja hoitoportaan val

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoitotakuu
Osaaminen
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Vastaanotto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimii Hyvinvoiva Etelä-Pohjanmaa -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää kirjaamiskäytänteitä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Avosairaanhoito
Hoidontarve
Yhteiskehittäminen
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

HTA-asiantuntijaverkosto on osa hoidon tarpeen arvioinnin koulutuskokonaisuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päihdepalvelut
Päihteet ja riippuvuudet
Hoidontarve
Asiakas- ja palveluohjaus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Päihdepalvelujen asiakkaaksi tulon prosessi uudistettiin, jotta helsinkiläiset päihde- ja riippuvuuspalveluja tarvitsevat pääsevät hoitoon ja kuntoutukseen mahdollisimman helposti, sujuvasti ja oik

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Hoidontarve
Avosairaanhoito
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan hyvinvointialueella yhtenäistetään omatyöntekijän (omalääkärin ja/tai omahoitajan) nimeämistä ja merkitsemistä. Omatyöntekijän merkitsemisellä tuetaan hoidon jatkuvuutta.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Hoidontarve
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terveysasemalla hoidontarpeen arvioon odottavat asiakkaat ovat usein tyytymättömiä mm. jonotusajat ovat pitkiä ja tilat epätarkoituksenmukaisia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Ikääntyminen
Kuntoutus
Hoidontarve
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikääntyneiden kotiutusyksiköissä (kuntoutus- ja arviointiyksiköt) käytössä oleva toimintamalli, jossa ammattilaiset tapaavat asiakkaan yhteiskäynnillä osastojakson alussa.